Send din søknad

Er du vår Female Entrepreneur 2019?

Vi er på jakt etter en kvinnelig teknologigründer som jobber mot et eller flere av FNs bærekraftmål. Søk innen 11. desember.

Norsk industri og næringsliv har pekt på seks mulighetsområder for norsk omstilling : Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn (Drømmeløftet)

Les mer

Nyheter

news image

Auka digitalisering og innføring av felles arbeidsprosessar på tvers av fylka skal bidra til meir einsarta handsaming av landbrukssøknader i Innovasjon Noreg. Resultatet er auka effektivisering og kortare sakshandsamingstid for landbrukskundar.

news image

Samarbeid i nettverk hjelper bedriftene til økt konkurransekraft og høyere verdiskaping. Mange bedrifter fortsetter samarbeidet også etter prosjektslutt, viser en fersk evaluering som Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

news image

Hvem fortjener Eksportprisen 2019? Vi søker innovative eksportbedrifter som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom internasjonale markeder. -Eksportprisen ga oss mye PR, sier Øyvind Birkenes fra årets vinner Airthings.