Innovasjonstalen 31. mai 2018

Merkevaren Norge

Vi skal øke eksporten av grønne løsninger, få flere utenlandske investeringer til Norge, tiltrekke oss  talenter og kunnskap, og få flere «riktige» besøkende til Norge. Dette blir tema for årets innovasjonstale.

Norsk industri og næringsliv har pekt på seks mulighetsområder for norsk omstilling : Bioøkonomi, Ren energi, Kreativ næring og reiseliv, Helse og velferd, Havrommet og Smarte samfunn (Drømmeløftet)

Les mer

Nyheter

news image

Denne uken lanseres 700 millioner kroner i EØS-midler til næringslivsprosjekter i Romania og Bulgaria. – Dette betyr store muligheter for norske bedrifter som ønsker å etablere samarbeid med rumenske og bulgarske selskaper, sier Eli Bleie Munkelien, direktør Business Partnerships i Innovasjon Norge.  

 

news image

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner ekstra til det videre arbeidet med Merkevaren Norge, og profilering av norske grønne og bærekraftige løsninger i revidert nasjonalbudsjett. Det er også foreslått å etablere et nytt landsdekkende såkornfond.