Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Les mer om vår virksomhet.

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for de personopplysningene selskapet behandler.

Våre kontaktdetaljer

 • Besøksadresse: Innovasjon Norge, Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, Norge
 • Postadresse: Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo, Norge
 • Telefonnummer: + 47 22 00 25 00
 • Organisasjonsnummer: 986 399 445 (registrert i Foretaksregisteret)
 • Kontakt oss

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Innovasjon Norge og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Innovasjon Norges behandling av personopplysninger

Innovasjon Norge behandler personopplysninger for tolv forskjellige formål.

For en oversikt over:

 • behandlingsformål;
 • registrerte;
 • personopplysninger som behandles og rettslig grunnlag; og
 • utlevering av personopplysninger

se dette Excel-dokument med enkelte forklarende kommentarer.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • motta informasjon;
 • kreve innsyn;
 • kreve retting;
 • kreve sletting;
 • kreve begrensning;
 • dataportabilitet;
 • klage til tilsynsmyndighet; og
 • protestere;

som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III.

Sosiale medier

Innovasjon Norge benytter sosiale medier for å fortelle om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på sosiale medier, vil den aktuelle plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se nærmere informasjon om dette hos plattformtilbyderen.

Når du benytter tjenestene samler også Innovasjon Norge inn informasjon om blant annet hvilke sider du har besøkt, interaksjon med eventuelle eposter du har mottatt og påmeldinger til våre arrangementer. Denne behandlingen er vi ansvarlige for, og formålet med behandlingen er å tilby relevante tjenester som er tilpasset din person, dine brukervaner og interesser. Samtidig videreutvikler vi tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

Cookies

Cookies/informasjonskapsler er filer som inneholder små mengder data som lagres på din pc, mobil eller annet utstyr. Cookies gjør det mulig for nettsider å for eksempel huske handlinger eller preferanser over tid.

Vi bruker cookies og andre identifikatorer i kombinasjon med personopplysninger for å gi en bedre opplevelse av våre tjenester, bekrefte din identitet og enkelt gi deg tilgang til nyttig informasjon. I markedsføring og annen kommunikasjon kan vi bruke profiler for å kommunisere det vi antar er mest relevant for deg, både på dette nettstedet og hos våre samarbeidspartnere. Vi deler informasjon om din bruk av nettsiden med sosiale medier, og annonse- og analysepartnere.

Nettsider kontrollert av Innovasjon Norge inneholder informasjon om vår bruk av cookies. Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen.

Annen relevant lovgivning

Innovasjon Norge er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å:

 • lagre dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; og
 • gi innsyn i dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med offentlighetsloven (det vil si en utlevering av personopplysninger).

Andre relevante grunnlag for utlevering av personopplysninger er angitt i punktet ovenfor vedrørende Innovasjon Norges behandling av personopplysninger.

Publisert :
Sist oppdatert :