Hopp til hovedinnhold

Akvakultur i Vietnam

Nærbilde av steinbitFoto: Yngve Ask - VisitNorway.com
Vietnam tilbyr en rekke muligheter for vekst i akvakulturproduksjon. Total sjømatproduksjon i Vietnam i 2017 var 7,3 millioner tonn, hvor fangst utgjorde 3,4 millioner tonn og akvakultur 3,9 millioner tonn. De viktigste fangstartene inkluderer makrell, tunfisk, akkar, blekksprut, krabber og bløtdyr.

Den dominerende akvakulturen i Vietnam i dag er oppdrett av steinbit og reker i ferskvann. Vietnam er verdens største produsent av haimaller (1,2 millioner tonn) og verdens tredje største produsent av reker (0,6 millioner tonn). Landet produserer også omtrent 0,2 millioner tonn tilapia.

Den marine sektoren i Vietnam

Den marine akvakultursektoren er preget av småskala, familieeide virksomheter og mangel på moderne teknologi. Noen fiskeoppdrettere har imidlertid begynt å etablere moderne akvakulturbruk med norske oppdrettsmerder. Hovedartene er pompano, snapper, barramundi, grouper og kobiafisk.

Foredlingsindustrien er relativt godt utviklet med over 560 sjømatforedlingsanlegg, hvorav 70 % er kvalifisert for eksport til EU. Industrien er veldig eksportorientert, og eksporterer til mer enn 160 markeder. Det har vært en trend at sjømatforedlere er involvert i hele verdikjeden, fra akvakultur til fôr, foredling og eksport.

Vietnams utviklingsstrategi mot 2025 er å industrialisere og modernisere den marine akvakultursektoren på en bærekraftig måte. Den vietnamesiske regjeringen har valgt Norge som én av fire primære partnere for å utvikle havakvakulturindustrien.

Muligheter i fiskerinæring

Fiskenæringen omfatter 110 000 små fiskefartøy, hvorav 28 000 er definert som offshore fiskefartøy. Fartøyene har hovedsakelig ikke noe fast utstyr, bortsett fra en hydraulisk vinsj, og heller ikke noe ordentlig ombordanlegg for håndtering eller avkjøling av fangsten. Fiskeutstyr inkluderer snurpenøter, flytende nettliner og tråler. Tråling er forbudt fra og med 2019.

Moderniseringsprogrammer er under planlegging og kan gi forretningsmuligheter, blant annet:
• Design av moderne fiskefartøy
• Teknologi og riktige ombordsanlegg for moderne offshore fiskefartøy
• Muligheter for å etablere lokal produksjon

Muligheter i akvakulturen

• Samarbeid for utvikling av havbruk i Vietnam (hele verdikjeden)
• Kapasitetsbygging og teknologi innen forebygging av sykdommer, høykvalitetsfôr og oppdrett
• Vann- og avløpsbehandlingsteknologi for ferskvannsoppdrett

Muligheter innen foredling

• Bearbeiding, utvikling og produksjon av bi-produkter, inkludert fiskemel, fiskeolje, ingredienser og dyremat
• Prosessutstyr og teknologier
• Teknologi for vann- og avløpsbehandling i foredlingsindustrien
• Kjøle-, fryse- og automatiserte foredlingsanlegg med muligheter for lokal produksjon
• Forbedring av kvalitet, logistikkjeder og sporing.

Potensielle forretningspartnere

• Store foredlingsselskaper innen sjømat og eksportører
• Utstyrsleverandører
• Skipsverft
• Fiskehavner
• Mekanisk produksjonsindustri for lokal produksjon.

Den mest interessante utstillingen i Vietnam er VIETFISH, en årlig begivenhet for sektorer innen sjømat og marinesektoren.

Innovasjon Norge i Hanoi kan hjelpe deg med å realisere dine ambisjoner hvis du vil utnytte mulighetene innen marinesektoren i Vietnam:

Lien Phuong Dang
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Vietnam
lien.phuong.dang@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :