Hopp til hovedinnhold

Andre måter å sikre kontrakten

Sen betaling føre til tap av renter, og forsinkelsesrente er normalt en kompensasjon for dette. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er mulig å kreve i alle land, og det er derfor viktig å sjekke lovgivning i landinformasjonen på Sats Internasjonalt.

Derimot på markeder hvor bruk av renter er mer normalt anbefaler vi å ta opp behovet for å benytte seg av en rentemulighet når du forhandler kontrakten. Ta med renter i ditt tilbud, ordrebekreftelsen og i fakturaen. Rentenivået er viktig, og den bør være høy nok for at kunden gir din regning prioritet.

Husk å henvise til «Late Payment direktivet» på eksport til EU.

Mulige søksmål

Påminnelses og inkassorutiner

Betalingsforsinkelser er veldig vanlig når man selger på åpen kreditt. Uansett årsak til disse forsinkelsene er, er det viktig å ha en effektiv overvåkings – og inndrivelsesprosedyrer som effektivt tvinge kjøperne til å betale i tide. For å lykkes uten å forstyrre kundeforholdet bør man ha kjennskap til lokal praksis i hvert land. Innovasjon Norge oppfordrer i denne sammenheng å holde god kontakt med et inkassoselskap som har beviselig nettverk og kunnskap om markedet du din kunde befinner seg i.

I de tilfeller der krav og inkasso handlinger ikke fører til resultater, er det nødvendig å ta rettslige skritt. Normalt gjøres dette i retten der kunden befinner seg, med mål om å få en dom som ansvarlig gjør kunden og får kunden til å betale. Hvis kunden ikke betaler frivillig av kan retten under visse omstendigheter få dommen håndhevet av myndighetene i kjøpers land.

Eiendomsrettsforbehold

Dersom lovgivningen i importørs land gir mulighet for det, kan du ta i bruk eiendomsrettsforbehold i kontakten. På engelsk, «Retention of title». Om dette er mulig I landet du skal eksportere til, vil du finne på Sats Internasjonalt sidene. Da bør følgende setning være med i kontrakten «the goods shall remain the property of the seller until complete payment of the price».

Å bruke inkassoselskap

Fordeler med å benytte seg av inkassoselskap er ofte at de har et lokalt nettverk å trekke på, i tillegg til at disse aktørene ofte blir tatt mer seriøst. Inkassoselskap har lokal markedsinnsikt mht. lover og regler for inndrivelser, og vet bedre hva som fungerer og ikke fungerer. Inkassoselskap har om det så er nødt til å gå så langt finansielle muskler til å følge opp en sak helt gjennom rettsapparatet om nødvendig.

Ulemper eller begrensinger er ofte prisen inkassoselskapet tar. Inkassoselskapet pådrar seg heller ingen risiko på dine vegne (først og fremst tenker vi her på landrisiko eller valutarisiko). Det forutsettes ofte godt grunnarbeid i kontrakten for at inkasso skal være effektivt; med dette mener vi for eksempel bruk av eiendomsrettsforbehold, fastsettelse av morarente, og ruke av mekanismer for konfliktløsning. Dersom inkassoselskapet ikke har så godt lokalt nettverk, enkelte ganger kan eksportøren selv ha bedre tilstedeværelse og forutsetning for å følge opp betaling lokalt.

Foreldelsesfrist

Etter en viss tid avhengig av marked og lovvalg i kontrakten vil retten til å kreve inndriving av en fordring oppdrive. Sjekk nærmere bestemmelser under ditt under markedsinnsikt på «Sats Internasjonalt».

Publisert :
Sist oppdatert :