Hopp til hovedinnhold

Åpen regning

Utbetalinger skjer nesten utelukkende via S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som er et internasjonalt datanettverk for finansielle transaksjoner og kommunikasjon. S.W.I.F.T. systemet omfatter mer enn 8000 brukere i over 200 land.

Helst ikke sjekk

Unngå å betale med sjekk. Dersom kunden likevel insisterer, anbefaler vi at en kommersiell sjekk, dvs. en sjekk trukket på en bank. Når du betaler med firmasjekker kan være å håndtere samling både ta tid og bli dyrt.

Når man selger på åpen regning, er betalingen vanligvis etterskuddsvis, for eksempel 30 dager etter man har levert i henhold til avtale, og har utstedt en faktura. I hvert land er det mer informasjon om vanlige kredittider i ulike land.

Veksel lite brukt i dag

Veksel er et kredittinstrument som i dag benyttes lite. Det er to typer, egenveksel og trassert veksel (tratte). Egenveksel er en forpliktelse for utstederen selv til å betale beløpet. En trassert veksel (tratte) inneholder en oppfordring fra utstederen til en annen person (trassaten) om å betale et bestemt beløp til en tredje (remittenten) på en bestemt forfallsdag. Ta kontakt med banken din om ytterligere informasjon om bruk av veksel.

Oppsamlingskonto

Oppsamlingskonto blir ofte foretrukket når det er snakk om store volumer opp imot et marked. Det blir åpnet konto i kjøpers marked som kjøperen i landet utføre sine utbetalinger til. Overføringer til eksportørens konto i norsk bank gjøres etter avtale. Kostnader og krav til å opprette en slik konto bør diskuteres med banken din.

Vanlige kredittider i Europa

Intrum Justitia publiserer årlig en rapport om betalinger i Europa. I følge European Payment Rapporter (EPR) er det fortsatt svært lange betalingsbetingelser på visse land som Italia, Spania, Portugal og Hellas fortsatt i 2016. Forsinkelser utover avtalt kredittid og trege betalere rammer først og fremst små og mellomstore bedrifter sine muligheter for vekst og ytterligere sysselsettinger. Ifølge Intrum Justitia vil det være mulig å skape opp til 7,7 millioner ekstra arbeidsplasser i Europa dersom bedrifter hadde fått oppgjør tidligere for sine salg.

EU’s Late Payment direktiv

Med bakgrunn i utfordringer omkring sene betalinger har Europaparlamentet vedtatt et direktiv (2011/7 / EU) for å dempe sen betaling gjennom sen betaling direktivet. Direktivet omfatter kommersielle transaksjoner mellom private og offentlige virksomheter og mellom bedrifter og offentlige etater. Norge har justert sin lovgivning med EU (derimot ikke Sveits). I følge Intrum Justitia er det fortsatt bare 28% av bedriftene i EU som kjenner direktivet. Innovasjon Norge oppfordrer derfor norske eksportører med eksport til EU om å benytte seg av direktivet i sine kontrakter dersom de selger på åpen regning.

Selger på åpen regning med noe høyere risiko

Det er ekstra viktig med en fastsatt kreditt «policy» i virksomheten og integrere salg, marked og økonomiarbeidet på en slik måte at det blir enklere å overvåke og holde kundeinformasjonen sin oppdatert kontinuerlig. Man bør ha menneskelige ressurser, og eller finansielle muskler til å agere raskt på eventuelle inndrivelser og påminnelser samt muliggjøre bruk av forsinkelsesrente- og andre omkostninger.

Publisert :
Sist oppdatert :