Hopp til hovedinnhold

Batteriindustri – stort potensial og høy spenning

En samling batterier© Unsplash
Mange land og mange bilprodusenter har store ambisjoner om å øke salget av elbiler i årene og tiårene som kommer. USA satte nylig et mål om at halvparten av alle nyregistreringer skal være elbiler innen 2030. I EU skal alle nye biler være elektriske innen 2035, mens det norske målet er at alle nye biler skal være elbiler senest i 2025.

Batteriprodusenten Freyr venter at transport vil stå for det meste av etterspørselen etter batterier de neste par tiårene. I tillegg trengs mye lagringskapasitet dersom ustabile kilder som vind- og solkraft skal stå for det meste av energiforsyningen.

Høyest elbil-andel

Det ble solgt om lag 70 millioner personbiler i verden i 2021. Tallet har falt svakt siden 2018, etter mange tiårs vekst. I 2021 var nesten 10 prosent av nyregistrerte biler elbiler, og andelen økte gjennom året. Ifølge Det internasjonale energibyrået IEA ble elbil-andelen fordoblet fra 2020 til 2021.

Ingen land har så høy elbil-andel som Norge med over 70 prosent av alle nye personbiler. Nærmest er Sverige og Nederland, med henholdsvis 45 og 30 prosent av alle nye personbiler i 2021. Av de store bilmarkedene har Tyskland den høyeste elbil-andelen med 25 prosent, mens andelen var 20 prosent i Kina i desember i fjor. I USA var elbil-andelen nesten 5 prosent i 2021. I fattigere land som Brasil, India og Indonesia er elbilandelen fremdeles under 1 prosent av alle nye biler.

Elbil-andelen av verdens samlede bilflåte er fremdeles lav, siden biler typisk varer 10-20 år. Totalt er det nå om lag 16 millioner elbiler i verden, anslår IEA. Det tilsvarer 1,5 prosent av alle verdens biler. Men andelen ble altså nesten fordoblet i løpet av 2021. Elbilene brukte samlet 30 TWh med elektrisitet i fjor.

De fleste land har støtteordninger for elbiler, men selv uten dette kommer antakelig andelene til å stige kraftig. Det innebærer en sterk vekst i behovet for batterier. Mens det i forbrenningsbiler er motoren som er særlig verdifull, er batteriet den verdifulle komponenten i elbiler.

Lader opp produksjonen

Verdens og Europas produksjonskapasitet for batterier vil øke kraftig de neste par tiårene. Om den blir firedoblet eller tyvedoblet innen 2030 er umulig å fastslå med særlig grad av sikkerhet. Konsulentselskapet McKinsey anslår at Europa vil etterspørre batterikapasitet på 900 gigawattimer i 2030. Det tilsvarer 9 millioner personbiler hvis all kapasiteten brukes på dette. I fjor produserte Europa om lag 10 millioner personbiler. IPCEI har et lavere anslag, og antyder Europa vil etterspørre batterikapasitet på mellom 400 og 800 GWh i 2030.

Størrelsen på batterier måles i kilowatt-timer, kWh, og gigawatt-timer, GWh, som er en million kilowatt-timer. Verdens totale batteriproduksjon er allerede på om lag 250 GWh, ifølge EU-programmet IPCEI. Av dette står Europa for 35 GWh. De største elbilene, som Tesla Model X eller Audi e-tron, har batterier på eller oppunder 100 kWh. Ford planlegger å lansere F150 Lightning i løpet av året. Det blir en elektrisk utgave av pickupen F150, verdens mest solgte bilmodell, med 800.000 eksemplarer i fjor. De største utgavene av denne skal ha batterier på 150 kWh.

Hvor mange fabrikker trengs for å produsere denne batterikapasiteten? La oss si at gjennomsnittlig batteristørrelse fremover blir 100 kWh. En fabrikk, eller gigafabrikk som batterifabrikkene kalles, bygges nå for å kunne produsere 30-50 GWh i året. Freyr har ambisjoner om å produsere 43 GWh årlig på Mo innen 2025. Med en europeisk etterspørsel på for eksempel 750 GWh, vil det kunne være 20-40 fabrikker i Europa innen 2030.

McKinsey mener at Norge bør kunne ta 25 prosent av dette markedet, og at det i tilfelle vil bety en verdiskaping på 40 milliarder kroner og 20.000-30.000 årsverk i fabrikkene. Det vil i så tilfelle bli en betydelig andel av industrisysselsettingen i Norge, som var 200.000 årsverk i 2021.

Publisert :
Sist oppdatert :