Hopp til hovedinnhold

Betalingsløsninger

Det vil være både gunstig og nødvendig å tilby ulike betalingsløsninger basert på kundens behov i ulike markeder. Sikre, enkle betalingsløsninger for kunden gir som regel mer salg.

Trendene tyder på at dersom dere vil ha et konkurransedyktig tilbud når det gjelder betalingsløsninger, så er kundene opptatt av valgmuligheter, fleksibilitet og sikkerhet. Dersom betalingsløsningene blir for kompliserte vil ofte potensielle kunder la være å handle eller velge en annen leverandør.

Markedet dere selger til og bransjen for øvrig vil være med å avgjøre hvilken betalingsløsning som vil være optimal. Nedenfor kan dere lese om de vanligste formene for betaling innen netthandel i Norge, Europa for øvrig, samt i enkelte andre markeder.

Faktura

Faktura er en betaling der kunden betaler på etterskudd. Enkelte ganger kan deler av beløpet betales umiddelbart ved bestilling og deler etterskuddsvis med faktura. Enkelte netthandel-aktører tilbyr også kunden full etterbetaling med delbetaling av kjøpesummen.

Faktura er altså en form for kreditt, hvor kunden får mulighet til å betale hele eller deler av summen etterskuddsvis, som regel uten renter. Slik sett er ikke faktura den aller tryggeste formen for betaling, da den gir litt mindre sikkerhet for at fordringer blir innfridd. Ved salg med faktura har selskapet for øvrig ulike muligheter til å sikre fordringene.

Selv om det er attraktivt for kundene å etterbetale gjennom en faktura, vil det være behov for å sikre egen kredittrisiko knyttet til kunde, marked og kommersiell verdi. For eksempel kan det for et lite selskap med få ansatte være krevende å følge opp uteblivende betaling. Særlig dersom likviditeten til selskapet er begrenset, vil man være mer sårbar ved uteblivende betalinger. Jo flere kunder og markeder, jo mer jobb vil det også være å administrere formaliteter knyttet til inndrivelse av fordringer.

Tradisjonelt har man derfor ofte anbefalt faktura som betalingsløsning for netthandel som selger B2B og for større, etablerte nettbutikker som selger B2C.

I lys av 2-ukers fristen man har til å returnere en vare uten nærmere begrunnelse ved avstandskjøp i EU, så har det i enkelte land utviklet seg en praksis hvor faktura er foretrukket betalingsmåte. Grunnen til dette er at kunden kan avvente med å betale inntil de har mottatt varen og vurdert om den tilsvarer forventningene.

Ved å tilby faktura, kan man også unngå unødvendige transaksjoner frem og tilbake fordi kunden ombestemmer seg og vil ha pengene tilbakebetalt til konto. På den annen side kan det, av hensyn til selskapets likviditet, være en fordel å få inn betaling på forhånd, til tross for evt. tilbakebetaling ved reklamasjon. I flere tilfeller kan returer kun dreie seg om bytte av vare uten at tilbakebetaling skal gjennomføres.

En annen løsning for å sikre likviditet. Kan være at alle salg av en viss verdi krever forhåndsbetaling på minimum 30% av kommersiell verdi, og resterende kan tilbys i faktura form om ikke alt betales i sin helhet.

Mange selskaper som vil tilby faktura som betalingsløsning, benytter seg av et factoring-selskap for fakturaene, slik at en tredjepart kjøper fakturaen (som oftest en bank eller annen finansieringsinstitusjon, f.eks. Klarna) og tar over risikoen for at den ikke blir betalt.

Direkte betaling

Direkte betaling via nettbank er både enkelt og trygt. Kunden er omdirigert til bankens nettside der kjøpet utføres ved at beløpet trekkes direkte fra kundens bankkonto. Direkte betaling er en sikker betaling med kommunikasjon som er kryptert og kortnummeret blir ikke eksponert på Internett. For at selger skal kunne tilby direkte betaling via bank kreves imidlertid at selskapet åpner en lokal bankkonto som benyttes for transaksjonen i det markedet kunden befinner seg.

Å kunne yte kreditt vil i enkelte bransjer og markeder være viktigere enn andre for å være konkurransedyktig. Da kan det være lurt å sjekke hvilke kredittider som er vanlig i markedet; og eventuelt justere deres kredittider opp mot egen likviditetssituasjon. Dersom dere sliter med å imøtekomme kredittidene bør dere sjekke andre betalingsløsninger som for eksempel kredittkortbetaling.

Kortbetaling

Kortbetaling er en normal betalingsløsning ved netthandel. Betaling skjer da gjennom et debetkort (direkte fra egen konto) eller et kredittkort. Debetkort eller kredittkort vil være knyttet til finansinstitusjon/bank som låner ut penger, og de vil ettersende faktura dirkete til kunden, normalt med renter.

Postoppkrav

Postoppkrav (Cash on Delivery) er også en fin mulighet der kundene betaler i det de mottar varen(e), som oftest til et postkontor. Kunden får varen(e) mot betaling når de henter varen f.eks. på postkontoret. Denne betalingsmetoden er like vanlig i Europa som i Norge.

Digitale betalingstjenester

Digitale betalingsformidlingstjenester krever at selger gjør en avtale med en såkalt PSP (Payment Service Provider) f.eks. Paypal, og som regel også en tredjepart (kortinnløser), evt. kan betalingsleverandøren fungere som bindeleddet mellom din nettbutikk og kortinnløserselskapet. Fordelen med denne betalingsløsningen er at kunden ikke trenger å oppgi noen økonomiske opplysninger til selger.

Denne betalingsløsningen er vanlig å tilby, gjerne også i tillegg til annen betalingsløsning som faktura eller kortbetaling.

Salg til EU

Dersom dere selger til et land der dere er momsregistrert, eller dere selger varer overstigende beløpsgrensen for distansehandel vil det være mottakerlandets faktureringsregler som gjelder. EU og EØS har delvis like regler for distansehandel.

Optimale betalingsmetoder

Å finne en optimal løsning for sin nettbutikk handler om flere ting; antall transaksjoner over tid, verdi per transaksjon, total omsetningsverdi samt risiko opp imot kunde og eller marked. Det viktigste er å tilnærme seg behovet til kunden samtidig sikre oppgjør som er kostnadseffektiv.

For å følge med på trendene og undersøke hva som vil støtte deres forretningsmodell på best mulig måte kan dere ta kontakt med banken og ulike betalingsformidlingsleverandører.

Publisert :
Sist oppdatert :