Hopp til hovedinnhold

Bonsak Malt vinner Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Trøndelag

En kvinne og en mann i malteriet© Zeiner Media
BU-prisen for Trøndelag går til Bonsak AS med Bodil Oust og Tyson Weaver.
Bodil Oust og Tyson Weaver har motbevist myten om at produksjon av kvalitetsmalt på norsk korn ikke er liv laga.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Trøndelag 2023 går til Bonsak AS med Bodil Oust og Tyson Weaver.

- Vi er ydmyke og glade for å se at vår innsats for å fremheve norsk korn som råvare blir verdsatt, sier prisvinnerne.

Fra usikkerhet i primærproduksjon til risiko som oppstartsbedrift

Bodil overtok hjemgården Kjesbu Nedre i Skogn i Levanger i 2013. Produksjonen var da korn og kylling. Usikkerhet knyttet til fremtidig lønnsomhet i tradisjonell landbruksproduksjon gjorde at hun i 2015 sammen med samboeren begynte å se på mulighetene for foredling av eget korn til malt. Eget malteri ble ferdigstilt i 2018 i ombygde siloer og driftsbygning. Dette skulle være en minimumsløsning for å finne ut om det var mulig å skape lønnsomhet i et produkt, som på det tidspunktet ikke fantes på markedet.

- Det er tungt å bygge et marked for et helt nytt produkt, og vi må derfor rette en stor takk til kundene våre som har hatt tro på oss fra dag en, forteller Bodil.

- Nysgjerrige og innovative håndverksbryggere, som skaper et sluttprodukt av høy kvalitet ut fra vårt malt, har vært helt avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag.

Nå investerer gården og selskapet 18 millioner kroner i et nytt industrielt anlegg.

Ikke lenger avhengige av importert råstoff

Maltingsprosessen er utviklet slik at den tar hensyn til det lokale kornets egenskaper. Dette har bidratt til større mangfold innenfor lokalmat, fordi tilgangen på norsk kvalitetsmalt har inspirert både bryggerier og brennerier til å gi produktene et norsk særpreg.

På årets bryggerifestival i Trondheim inneholdt 50 av 300 ølsorter malt fra Skogn. Hogna Brygg, Bryggeriet Frøya, Austmann og EC Dahls har vunnet flere medaljer internasjonalt med ølsorter brygget på Bonsak malt.

Vekst og videre utvikling

Etter flere års produksjon av malt med norsk særpreg, har Bonsak AS har etablert seg som landsdekkende leverandør av spesialmalt. Etterspørselen øker, og kapasiteten utvides betydelig i løpet 2024. Dette vil igjen utfordre gårdens kornproduksjon, og gjør avtaler med andre kornprodusenter nødvendig.

Juryens begrunnelse

Med utgangspunkt i lidenskap for produktet og egen utviklingskompetanse, har de motbevist myten om at produksjon på norske råvarer ikke er lønnsomt. De har bidratt til større mangfold innenfor lokalmat, og tilgangen på norsk kvalitetsmalt har inspirert både bryggerier og brennerier til å benytte norsk råstoff.

Kandidaten har vist svært god evne til systematisk utvikling og omstilling. De scorer svært høyt på innovasjon og økonomisk bærekraft, samtidig som de har et bevisst forhold til miljø. Gjennom salg til utlandet, har de også synliggjort et vekstpotensial på eksport.

Årets jury har bestått av Vigdis Harsvik, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag, Audhild Slapgård, landbruksdirektør i Trøndelag og Ingvill Dalsegg, leder hovedutvalg næring og industri, Trøndelag Fylkeskommune.

Publisert :
Sist oppdatert :