Hopp til hovedinnhold

Business Readiness Level (BRL) og Technology Readiness Level (TRL)

Bedriften din får bekreftet konkurransekraften når kunder kjøper nye produkter eller tjenester til en tilstrekkelig god pris av dere. Hvor sterk konkurransekraften er, avhenger i stor grad av hvor treffsikkert produktet eller tjenesten løser kundenes faktiske behov.

Statistisk feiler rundt 75 prosent av oppstartsbedrifter med nye teknologier eller løsninger innen 3-5 år. Av de som overlever, finner vi for få store vekstbedrifter. Hypotesen er at unødvendig mange bedrifter utvikler produkter og tjenester som ikke treffer kundebehov godt nok. Når et produkt treffer middels godt er det tungt og tidkrevende å få det solgt, men det er det mulig å gjøre noe med.

Kundeinvolvering i utvikling

Både EU og Innovasjon Norge ønsker mer målrettet produktutvikling som kontinuerlig involverer sluttkunder for å verifisere hvor godt produktet treffer på reelle kundebehov. Modellen nedenfor kobler teknologimodenhet (Technology Readyness Level – TRL) og forretningsmessig modenhet (Business Readyness Level – BRL), og viser samspillet mellom produktutvikling og faktiske kundebehov i ni steg. Er ideen eksempelvis på TRL nivå 4 og BRL nivå 4 betyr det at produktet eller tjenesten som er under utvikling stadig svarer godt på kundebehov. Stegvis utvikling og god balanse mellom teknologi og forretning, skaper optimale forutsetninger for å lykkes.

Illustrasjon som viser x-akse med TRL-skala og y-akse med BRL-skala hvor Innovasjon Norge kan støtte bedrifter som over tid beveger seg jevnt oppover skalaen på begge akser© Illustrasjon: Innovasjon Norge
Bildet viser en modell hvor BRL nivå 1 til 9 er representert på x-aksen og TRL nivå 1 til 9 er representert på y-aksen. Bildet viser grønt felt hvor det er balanse mellom BRL og TRL, som vil si harmoni i fremdrift og utvikling av teknologi og forretning.

BRL-skalaen

 1. Grunnleggende undersøkelse
 2. Behov definert
 3. Behov validert
 4. Mindre skala; løsning testes på kunder
 5. Større skala; pilotkunder involveres
 6. Innledende aksept for løsningen
 7. Forpliktende aksept
 8. Første salg – fornøyde kunder
 9. Tiltagende salg

TRL-skalaen

 1. Grunnleggende prinsipper avklart
 2. Teknologikonsept er definert
 3. Eksperimentelt konseptbevis foreligger
 4. Teknologi validert i laboratoriet
 5. Teknologi testet i labskala- som del av systemløsning
 6. Pilotskala systemløsning validert
 7. Fullskala prototype er testet under reelle betingelser
 8. Reell systemløsning er ferdigstilt og testet
 9. Teknologi har driftserfaring over tid

Spesielt for oppstartsbedrifter

Publisert :
Sist oppdatert :