Hopp til hovedinnhold

California – hardt rammet, men fullt av muligheter

Virtuelt møte med kronprinsen og amerikansk forretningskvinne© Innovasjon Norge/Myreze
Gjennom to dager møttes toppledere fra de to kystøkonomiene til samtaler om en bærekraftig fremtid.
Fra asken av naturkatastrofer, sykdom og splittelse, kommer også nye muligheter. Det var bakteppet for den historiske, digitale delegasjonen fra Norge til California 27. og 28. april.

Av Kristian Bye, leder av Innovasjon Norges kontor i San Francisco og Silicon Valley

For USA generelt, og California spesielt, var 2020 et ekstremt utfordrende år. Pandemien rammet USAs mest folkerike stat hardt, i tillegg ble delstaten herjet av skogbranner og uro knyttet til presidentvalget og raseopptøyer. For oss som bor og jobber i Silicon Valley var dette merkbart gjennom strenge restriksjoner og en rask omlegging til helt nye måter å jobbe på.

Men fra asken av naturkatastrofer, sykdom og splittelse, kommer også nye muligheter. Det er noe av bakteppet for den historiske, digitale delegasjonen fra Norge til California 27. og 28. april. Gjennom de to dagene møttes toppledere fra de to kystøkonomiene til samtaler om en bærekraftig fremtid, og hvordan innovasjon og industrielt samarbeid kan løse våre største utfordringer for fremtiden.

Den første i sitt slag

Delegasjonen er historisk på flere måter. Den er den første virtuelle delegasjonen til California fra et annet land, med HKH kronprins Haakon som gjest og engasjert leder i flere av samtalene. Bruken av teknologi for å bringe partene sammen fra hver sin side av Atlanterhavet, er også ny. I samarbeid med norske Myreze, er det utviklet et virtuelt studio som gjør at deltakere fra California og Norge møtes som om de var i samme rom, med den majestetiske Golden Gate Bridge og San Francisco som tredimensjonal kulisse i bakgrunnen.

Se den digitale delegasjonen til California.

Prosjektet ble initiert av Generalkonsul Jo Sletbak ved Norges konsulat i San Francisco, og gjennomført i tett samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge og representanter fra flere departementer, klynger og næringslivsaktører. Det er nettopp slik Team Norway skal fungere.

Innovasjon Norge var ansvarlig for programmet på delegasjonens andre dag og benyttet muligheten til å posisjonere norske bedrifter og teknologi for USAs største og mest miljøfokuserte stat.

Dagen ble åpnet med en samtale med Nancy Pelosi, speaker of the House of Representatives, HKH kronprins Haakon og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. De understreket hvor viktig internasjonalt samarbeid var for å nå bærekraftsmålene.

Det satte en fin ramme for første panel, som diskuterte overgangen til en nullutslipps bilpark og miljøvennlig mobilitet på land og til sjøs. I 2020 vedtok California en strategi som innebærer stat alle nye personbiler skal være uten utslipp fra 2035 – og som Will Ferrell gjorde i den nylige reklamefilmen for General Motors, ser de til Norge for å lære og finne løsninger.

Fornybar energi er avgjørende for å nå klimamålene, og ikke minst ønsket om nullutslippsmobiliet. Havvind var derfor neste på programmet, hvor aktører som Aker Offshore Wind og Equinor deltok i samtaler med politisk ledelse fra California.

Grønn kapital

Til slutt møttes representanter fra ledende finansielle institusjoner som ønsker å bidra til det grønne skiftet. Lille Silicon Valley representerer 22 prosent av alle venture capital-investeringer i USA og 44 prosent av alle investeringer i oppstartsselskaper. Området er kjent for sin evne til å få nye og innovative løsninger til å vokse. Nå fokuseres det i stadig større grad på ESG-mål for investeringene som gjøres, altså mål for Environmental, Social and Governance eller miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Samarbeid mellom offentlig og privat finansiering av større infrastrukturprosjekter er også avgjørende for å gi forutsigbarhet og redusere risiko.

For norsk næringsliv kan denne typen delegasjoner gi for innsikt, kontakter og kontrakter i fremtiden. Innovasjon Norges kontor i Silicon Valley har gjennom 20 år bygget et unikt kontaktnett og et omdømme som gir tilgang til ressurspersoner på høyeste nivå. Det har vi benyttet oss av for å få til denne delegasjonen, og det kan vi bruke på ny for bedrifter som trenger det.

Publisert :
Sist oppdatert :