Hopp til hovedinnhold

Der framtiden vokser på trær

Mann som jublet på toppen av et trebygg© Innovasjon Norge
Leder for Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Håvard Bjørnstad.
- Vi i Innlandet har en mulighet mange kan misunne oss. Vi kan høste av kunnskapen innen jord- og skogbruk som er samlet gjennom generasjoner. Den kan vi bruke til å utvikle nye næringer som øker produktiviteten på hjemmebane og får ideene våre ut i verden. Gjør vi det, er det også enklere å tilby unge talenter attraktive jobber, sier Sverre Håvard Bjørnstad, leder for Innovasjon Norges regionskontor i Innlandet.

- Togene mot grønn omstilling går i høy hastighet, og vi har ingen tid å miste. Heldigvis er mange fra Innlandet allerede om bord, særlig innen biobaserte næringer og jord- og skogbruksteknologi, fortsetter Bjørnstad.

Mjøstårnet, verdens høyeste trehusFoto: Moelven
Mjøstårnet i Innlandet er verdens nest høyeste trehus. Bygget fra 2019 er 18 etasjer høyt med en totalhøyde på 85,4 meter.
Hvis tro kan flytte fjell, kan vel våre trær vokse til himmels!
Sverre Håvard Bjørnstad, leder for Innovasjon Norges Innlandet.

Han legger til at alt som skjer omkring utdanningsinstitusjonene i regionen er lovende. Derfra gror det stadig opp nye selskaper. Et godt eksempel er MOBAI AS på Gjøvik, som leverer biometriske løsninger som benyttes for å sikre digital verifisering i et internasjonalt marked. Løsningen bidrar til redusert svindel og tryggere samfunn. Med andre ord en vinn-vinn løsning! Selskapet har benyttet seg av Innovasjon Norges tjenester både lokalt og internasjonalt. 

- Min oppfordring til bedrifter i Innlandet er derfor: Tenk stort. Tenk offensivt. Tenk Innovasjon Norge. Hvis tro kan flytte fjell, kan vel våre trær vokse til himmels! Vi er ikke Norges største skogbruksfylke for ingenting.

Han trekker fram Bionova, statens nye stimuleringsordning for grønn omstilling av landbruk, skogbruk og havbruk, som et velegnet virkemiddel de leder mange bedrifter til.

Veiarbeid kjøretøyFoto: Trysil Maskin
Veimerkingsmaskinene til Trysil RMM brukes på mange motorveier i utlandet.

Fra Innlandet til utlandet

- I regionen vår har vi også sterke industribedrifter med teknologi og produkter som er klare for å konkurrere med utlandet. Ta Trysil RMM for eksempel. Et par mil inn i skogen produserer de veimerkingsmaskiner som nå brukes på motorveier i USA, Nederland og Italia. Bedriften har brukt hele vår verktøykasse, og er med i Innovasjon Norges eksportprogram, Global Gateways. Dette har gitt dem tett oppfølging gjennom hele eksportprosessen, blant annet gjennom en råd og kompetanse som bidrar til å minimere risiko og sikre rask tilgang til nye markeder, forteller Bjørnstad.

Et tilsagn om tilskudd eller lån fra oss er et kvalitetsstempel som gjør det lettere å finansiere prosjektet gjennom banklån og investorkapital.
Sverre Håvard Bjørnstad, leder for Innovasjon Norges Innlandet.

Han drar inn historien og forteller at helt siden James Watt oppfant dampmaskinen er det flust av eksempler på hvordan teknologi på ett felt kan drive utviklingen framover på andre.

- På kontoret vårt sitter det fagfolk med spisskompetanse på internasjonalisering, finansiering, og innen grønn omstilling av land- og skogbruk. Vi oppfordrer innovative bedrifter om å søke etter områder og partnere hvor teknologien deres kan løse nye utfordringer. Hva er verre enn å ergre seg grønn når du kunne gjort det andre lykkes med? poengterer Bjørnstad.

Fra utlandet til Innlandet

- Vi er svært stolte av fylket vårt på andre områder også, slik som reiselivet. Innlandet er Norges skieldorado som trekker fulle hus og hytter hele vinteren. Skifrelste fra hele Europa tar med sine euro til oss, i stedet for å gamble på gode snøforhold i hjemtraktene.

Familie kjører på ski i Kvitfjell© Alpinco - Emil Nyeng
Kvitfjell er et av mange populære vintersted i Innlandet.

Men han mener de kan bli enda bedre på dette

- Selv om det går i riktig retning, tror vi alle ville tjent på en sterkere felles opptreden når det gjelder markedskommunikasjon. Her kan vi ha noe å lære av Fjord Norway og NordNorsk Reiseliv. Vi i Innovasjon Norges regionskontor i Innlandet bidrar gjerne til en slik utvikling, men initiativet må komme fra næringa selv.

Skritt i riktig retning

- Ikke nøl med å kontakte oss, oppfordrer Bjørnstad.

Ambisiøse bedrifter kan også dra nytte av vår erfaring fra å ha bistått andre til suksess ute i verden.
Sverre Håvard Bjørnstad, leder for Innovasjon Norges Innlandet.

- Vi ser på oss selv som næringslivets «nærbutikk», hvor bedrifter og destinasjoner med ambisjoner kan forsyne seg av kunnskap, kontakter og kapital som kan bistå dem med kommersialisering og vekst i utlandet. Vi har blant annet egne rådgivere som kan vise vei til EUs utviklingsmidler som EØS-avtalen åpner for. Blant annet ble Norge nylig inkludert i InvestEU. Dette er selve flaggskipet til EUs finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapital-instrumenter. Å motta slik støtte er et kvalitetstegn i seg selv, og hjelper bedriftene til internasjonal vekst.

Til ambisiøse bedriftsledere i regionen vil Bjørnstad si dette: Utnytt tilbudene som finnes i virkemiddelapparatet og la oss tenke større sammen!

Publisert :
Sist oppdatert :