Hopp til hovedinnhold

Dette kjennetegner bedrifter som lykkes med eksport

Kvinne som navigerer på et digitalt kart på storskjermFoto: Getty
Innovasjon Norge skal hjelpe alle norske bedrifter med eksportambisjoner, men satser mest på de bedriftene som har best forutsetninger for å lykkes. 

Forskning viser at bedrifter som lykkes med eksport har følgende kjennetegn:

Bedriftens størrelse

Eksporterende bedrifter er større enn bedrifter som ikke eksporterer, målt i antall ansatte, også før de begynner å eksportere. Dette forklares gjerne i samfunnsøkonomisk litteratur ved at større bedrifter er i stand til å utnytte storskalafordeler og dermed redusere stykkpriskostandene mer enn det mindre bedrifter er i stand til.

Produktivitet

Forskning viser at det er de bedriftene som allerede er produktive som lykkes best med eksport. Gode mål på produktivitet er bedriftens lønnsomhet, egenkapital, salgsinntekt og vekst. Konkurransen på eksportmarkedene er stor, og det kan være relativt høye oppstartskostnader knyttet til eksportarbeidet. Dermed er det ofte lønnsomme bedrifter med en del egenkapital som har best forutsetninger for å lykkes.

Bredt nettverk hos sentrale personer

Nettverkskompetansen til leder og sentrale personer i bedriften er viktig for en bedrift som vil lykkes med eksport. At daglig leder og styreleder er forskjellige personer kan være en indikasjon på godt nettverk. Om styret er profesjonelt og om styremedlemmer også sitter i andre styrer kan også være indikatorer på profesjonalisering og nettverkskompetanse.

Internasjonalt nettverk

Sannsynligheten for at en bedrift med utenlandsk eierskap eksporterer er større enn den er for en bedrift med norsk eier. Dette viser forskningen, og vi ser det også i Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser. Nettverk er en av de mest sentrale forutsetningene for eksportsuksess, og det følger naturlig at den utenlandske eieren har nettverk og markedskunnskap i opprinnelseslandet.

Kompetanse på markedsføring

Det at bedriften har ansatte med kompetanse på markedsføring er en indikator på om den vil kunne eksportere. Norske bedrifter er teknologisk avanserte og gjør det for eksempel alltid bra på kåringer i digital konkurransedyktighet. Utenlandske næringslivsledere peker imidlertid på at de ofte er for dårlige på markedsføring og å gjøre produktene sine kjent. Norske bedrifter er gjerne mer fokusert på avanserte prototyper enn de faktiske behovene i markedet. For sterkt produktfokus kan være en av grunnene til at forskningen på feltet sjelden finner sammenheng mellom FoU og eksportsuksess.

Vekstambisjoner

Forskningen viser at bedrifter med konkrete vekstambisjoner oftere lykkes med å oppnå vekst enn andre. Tilsvarende må man anta at selskaper ikke slumper til å oppnå eksport, men at de med konkrete vekst- og eksportmål oftere lykkes enn andre.

Innovative

Eksportbedrifter er også mer innovative enn andre. Firmaer som har endret produkt viser seg også å være mye mer tilbøyelige til å bli eksportører. Innovasjon Norge tilbyr risikoavlastning for innovasjon og har derfor et naturlig tilfang av slike bedrifter i vår portefølje.

Kunder av Innovasjon Norge

Innovasjon Norges kundeundersøkelser viser at 1 av 5 bedrifter eksporterer. Eksportbedriftene oppgir at de i gjennomsnitt har en eksportandel på 40 prosent. De høyeste eksportandelene finner vi innenfor fiskeri og oppdrett, og blant bedrifter med utenlandske eiere.

Publisert :
Sist oppdatert :