Hopp til hovedinnhold

Digitale helseløsninger i Storbritannia

Hvit menneskelignende robot med store øyne© Franck V.
I Storbritannia er det et stort behov for digitale helseløsninger, og dette fører til eksportmuligheter for norske digitale helsebedrifter.

I Storbritannia er den offentlige helseorganisasjonen NHS (National Health System) den dominerende kjøperen innen IT og det digitale helsemarkedet, som årlig er verdt rundt £5 milliarder. Privat sektor står på sin side kun for en liten andel av omsetningen, med et årlig innkjøp av varer og tjenester for omkring £250 millioner. I tillegg vil NHS ofte være en viktig aktør i utviklings- og testfasen av nye teknologiløsninger, før de blir tatt i bruk i den private sektor. Det er derfor innenfor NHS-systemet de store mulighetene ligger for norske aktører med gode helseløsninger.

I NHS sin Long Term Plan, strategien som strekker seg de neste ti årene, legges det stor vekt på digitalisering. Digital teknologi representerer en av få måter NHS kan redusere det betydelige økonomiske og demografiske presset på sine tjenester.

Mulighetsområder for norske digitale helsebedrifter

NHS trenger innovasjon og gode løsninger på flere felt, noen av disse mer akutte enn andre. Vi regner med at de sannsynligvis vil være mer mottakelig for innovative teknologier innenfor følgende områder:

 • Anskaffelse og produktivitet

NHS kan spare mye penger ved å gjøre systemene sine, som for eksempel anskaffelse og datarapportering, mer effektive.

 • Rekruttering og opplæring

Arbeidsstokken for helse og sosialomsorg utgjør 13% av alle jobber i UK. Alle regjeringens rapporter og strategier anerkjenner behovet for å kunne enklere levere opplæring for NHS-arbeidsstokken innen digitale ferdigheter, ledelse og mye mer.

 • Forebygging

Diabetes rammer 4.5 millioner mennesker i UK og komplikasjoner knyttet til det koster NHS en tidel av sitt budsjett. Hjerte- og karsykdommer er den andre ledende dødsårsak og påvirker 7 millioner mennesker, og koster NHS £9 milliarder. Det finnes også 850 000 mennesker som lever med demens i UK i dag og dette vil øke til 2 millioner innen 2050. Behovet for digitale løsninger for velvære, støttet egenomsorg for pasienter med kroniske sykdommer, AI-drevet atferdsendringsmodeller og tilpassede opplæringsløsninger for pasienter vil fortsette å øke.

 • Vintertrykk og støttet egenomsorg

Vinteren presser mange tjenester til sitt ytterste. Løsninger som avlaster presset på A&E (Accident & Emergency Department), forhindrer uplanlagt besøk til sykehus og øker mulighetene for omsorg utenfor sykehuset prioriteres. Det gjør også fokuset på omsorg til pasienter med høy risiko, som eldre og pasienter med luftveisproblemer, og det å reduserer forsinket omsorgsoverføring. Bortimot alle Trusts, GP og CCG (Clinical Commissioning Groups) ser verdien i dette.

 • Kunstig intelligens i radiologi og patologi

Life Science Sector Deal støtter kunstig intelligens og teknologidrevne løsninger, og utpeker patologi og radiologi som modne for innovasjon. Patologi er et område med stort behov for forbedret effektivitet, og radiologi er under stort press i UK. Mens antallet CT- og MR- skanninger økte med mer enn 30% i England mellom 2013 og 2016, forble nesten en av ti radiologstillinger ubesatt. I 2017, klarte bare 3% av bildebehandlingsavdelingene i NHS å analysere alle pasientbilder innen normale arbeidstimer. NHS brukte nesten £88 millioner i 2016 for å få gjennomført analyser av skanninger utenfor normal arbeidstid.

 • Pasientsikkerhet

Løsninger som forbedrer journalføring, utvikler effektive sikkerhetssjekklister og forbedrer kommunikasjon mellom pasienter, spesielt sårbare pasienter, og deres kliniske team kommer til å være viktige.

 • Psykisk helse

Dårlig psykisk helse vil påvirke en av fire av UKs befolkning, og vil koste £100 milliarder. Det legger også et enormt press på psykiske helsetjenester, som har vært underfinansiert i mange tiår. En tredjedel av NHS Trusts klarer heller ikke å møte standarden om maks 18 ukers ventetiden. Det er derfor et tydelig behov for lett tilgjengelig, rimelig, og forebyggende psykisk helsestøtte.

 • Sosial omsorg

Sosialomsorgen er verdt £15 milliarder årlig. 55% av lokale myndigheters budsjett brukes på sosialomsorg, i tillegg til £2 milliarder som er lagt til fra NHS gjennom Better Care Fund. Det koster tre ganger mer å passe på en 75-åring og fem ganger mer å passe på en 80-åring enn en 30-åring. I dag er det en halv million flere mennesker over 75 år enn det var i 2010, og det vil være 2 millioner mer om 10 års tid. I 2016 var det 150 000 forsinkede utskrivinger fra sykehus, de fleste på grunn av mangel på tilbud om sosial omsorg. Helse- og omsorgssystemer i landet leter etter innovative løsninger for å kunne levere omsorg utenfor sykehusene, innlemme primær-, sekundær- og sosialomsorgssystemer, og for å løse rekrutteringsproblemer og unngå at ansatte slutter etter kort tid på grunn av høyt arbeidspress.

 • Forskning

Life Science Sector Deal foreslo et £210 millioner Health Advanced Research program for å øke bruken av helsedata og teknologi i diagnostisering av livsforandrende sykdommer på tidligst mulig stadium. Det forslås også en radikal effektivisering ved bruk av teknologi i kliniske tester, men her må man være bevisst på å opprettholde etiske standarder.

Se mer informasjon om de ulike områdene (pdf)

Barrierer for tilgang

En av de største utfordringene med NHS er at de fortsatt er veldig lite risikovillig når det gjelder digitalisering. Selv om få er bevisst på det, begrenser tungrodde beslutningsprosesser, anskaffelser og holdninger innovasjonen og pilotprogrammer i NHS. På grunn av følgende utfordringene, kan det være vanskelig for bedrifter å selge nye løsninger til NHS.

 • Forskjellige standarder

Det er lite enighet innad i NHS om «hva som er bra». Siden systemet er veldig fragmentert, følger hvert NHS trust sine egne standarder. Selskaper må derfor ofte bevise sin verdi på nytt hver gang de ønsker å skalere fra et trust til et annet.

 • Reguleringen av digitale helse-produkter utvikler seg raskt

Siden regelverket og standarder forandres jevnlig og utvikler seg raskt, kan det være utfordrende for selskapene å holde følge med den siste utviklingen de må forholde seg til.

 • Trege anskaffelse-systemer

Dårlig praksis når det gjelder anskaffelser er fortsatt en barriere for tilgang til mange deler av NHS. Mange NHS Trusts er fortsatt avhengige av store IT-leverandører, som kan opererer med utdaterte forretningsmodeller og tungvinte systemer. Dette gir innovatører lite sjanse til å tilby en konkurransedyktig og smidig tjeneste.

 • Mangel på interoperabilitet

Mange deler av NHS inngår lange og omfattende kontrakter med aktører som ikke oppfyller standarder for interoperabilitet. De blir derfor sittende lenge med mange systemer som ikke klarer å kommunisere med hverandre.

 • Uklare datasikkerhetsstandarder

Informasjonsforvaltning og cybersikkerhet må være en topp prioritet for digitale gründere, men mangelen på klarhet fra Information Commissioner’s Office og National Data Guardian om hvordan de tolker GDPR med hensyn til helseindustrien gjør det komplisert for helsebedrifter å etterleve regelverket.

 • Begrenset endringer i ledelse og digitale ferdigheter

Det er fortsatt betydelig variasjoner innad i hele NHS når det gjelder kulturell motstand og digitale ferdigheter. Noen områder er både støttende og i stand til å levere digital transformasjon og noen er ikke det i det hele tatt. De fleste er et sted på midten av skalaen.

Covid-krisen har derimot akselerert innføringen av digital teknologi i NHS. Derfor er det sannsynlig at holdninger, systemer og reguleringer blir mer åpnet for digitale løsninger framover. I tillegg har det også vært en stor økning i bruk av digitale helsetjenester blant den britiske befolkningen under krisen.

Det er mange andre områder innen NHS som trenger en kombinasjon av nye teknologier, og hvor endringer vil komme i løpet av det neste tiåret. Eksempler på dette er genomics, immunoterapi og kunstig virkelighet.

Innovasjon Norge bistår bedrifter som ønsker å utvide virksomheten sin ved hjelp av våre tjenester. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi jobber, og hvis du trenger råd og hjelp til å eksportere virksomheten din til Storbritannia.

Publisert :
Sist oppdatert :