Hopp til hovedinnhold

Helse for eldre og life science i Sverige

Eldre kvinne i rullestol som bruker tablet© Getty Images
Digitaliseringen av samfunnet har rammet mange sektorer, dette gjelder også eldreomsorgen. Denne trenden er også en nødvendighet for å møte utfordringene og forbedre kvaliteten på omsorgen for eldre mennesker.

En av de største utfordringene i eldreomsorgen er mangelen på personale kombinert med det økende antallet eldre (spesielt de i 40-årene). Digitalisering er en måte å lette situasjonen ved å automatisere enkelte rutiner og muliggjøre en mer effektiv bruk av personalets tid. Innføring av digitale løsninger i helsevesenet forventes også å være en kilde til mer effektiv behandling, reduserte kostnader, økt pasientmedvirkning og gi bedre kvalitet på helsetjenester.

Det svenske markedet er spesielt interessant. Her er det en godt utbygd omsorgstjeneste hvor både offentlige og private aktører er representert. I kombinasjon med en moderne teknisk infrastruktur er dette gode forutsetninger for å introdusere nye innovative behandlingsmetoder, som gjør det svenske markedet til et godt startmarked for norske aktører.

Styrker digitaliseringen

Den svenske regjeringen investerer kontinuerlig i området, for eksempel gjennom spesifikke målrettede oppfordringer til kommuner om å teste og implementere ny teknologi.

Ti såkalte modellkommuner har også fått ekstra midler til å teste ut nye digitale løsninger og deretter kunne dele sine erfaringer. Å levere løsninger til disse modellkommunene kan gi et godt utgangspunkt når de resterende 280 kommunene gjør sine investeringer.

Sverige vil bli ledende innen life science

Life science-industrien er en av Sveriges viktigste og raskest voksende næringer. Industrien, Sveriges riksdag og den svenske regjeringen står samlet bak ambisjonen om å bli en verdensledende life science-nasjon. Målt i kostnad per innbygger ligger Sverige i toppsjiktet blant landene i Europa som investerer mest i life science.

Kontinuerlige investeringer i området og tett samarbeid mellom akademia, helsevesen og industri har skapt et miljø for kontinuerlig utvikling og vekst av konkurransedyktige aktører.

I tilknytning til Karolinska Institutet i Stockholm er det flere velrenommerte innovasjonsmiljøer, men også i Gøteborg og Uppsala er det spennende oppvekstmiljøer og nettverk i området.

Fremtidens behandlingsmetoder

Norske muligheter er særlig knyttet til samarbeidsprosjekter innenfor rammen av svenske nasjonale satsinger som kreft, antibiotikaresistens, presisjonsmedisin, småskala vaksineproduksjon og kroniske livsstilssykdommer. På alle disse områdene er tilgang til felles utvikling basert på data fra biobanker og nasjonale helsedata en viktig muliggjører.

Styrk ditt nettverk

Vårt kontor i Stockholm har god forståelse av det svenske markedet og forretningskulturen i landet. Våre rådgivere har et omfattende lokalt forretningsnettverk og kan bistå med å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.

Publisert :
Sist oppdatert :