Hopp til hovedinnhold

Fjernsalg

Hva skiller netthandel fra direkte handel gjennom en butikk?

Når noen kjøper et produkt eller en tjeneste på Internett, og ikke i en fysisk butikk, kalles det distansehandel. Det er en rekke juridiske spørsmål som bør vurderes, før dere selger internasjonalt gjennom en nettbutikk.

Business 2 Business

Ved B2B salg kan partene mer eller mindre fritt velge og bli enige om hvilke kjøpsvilkår som skal gjelde i distanseavtalen. Ved B2B salg finnes det ikke bindende lovgivning som ikke kan fravikes i en kontrakt, det er kun deklaratorisk (fravikelig) lovgivning som gjelder.

Når salget foregår B2B er det altså ingen betydelige forskjeller mellom netthandel og tradisjonell handel. Når det gjelder informasjon på nettbutikkens nettsider kan imidlertid visse land ha spesielle regler for B2B handel via nett. Derfor er det alltid lurt å undersøke hva som kreves i hvert enkelt land eller marked, før man starter opp salg via netthandel.

Business 2 Consumer

Det er særlig ved internasjonal B2C salg at dere bør være spesielt oppmerksom på mulige lokale ufravikelige lover når dere inngår en avtale om distansehandel.

Hvis dere selger direkte til forbruker via nettbutikk i et bestemt marked, kan det være nødvendig å tilpasse kjøpsvilkårene på hjemmesiden etter lokale lover og regler. Dette er aktuelt hvis dere har rettet salget/markedsføring til det lokale markedet. Dere har «rettet» salget til det lokale markedet hvis dere f.eks. tilbyr betaling i lokal valuta, har hjemmesiden på det lokale språket og kanskje har servicetelefon med lokalt telefonnummer.

Det dere burde være oppmerksom på da er:

  • Hvilken informasjon som kreves oppgitt på nettsiden
  • Hvordan reglene for angre- og returrett er
  • Hvilke rettigheter kjøperen har vedrørende klage og garanti
  • Hvilke krav som stilles til leveringstid
  • Hvilke krav som stiles til lagring og håndtering av persondata
  • Hvilke krav som stilles til tvisteløsning

Distansehandel utenfor EU/EØS

Ved salg til land utenfor EU/EØS, må dere sette dere inn i hvert enkelt lands regler for distansehandel og forbrukerbeskyttelse. De juridiske spørsmålene som er gjennomgått i avsnittet ovenfor må man også ta hensyn til ved salg til land utenfor EU/EØS.

Publisert :
Sist oppdatert :