Hopp til hovedinnhold

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso (Cash Against Documents) er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger.

Enkelt sagt ligner dokumentinkasso på postoppkrav. Utgangspunktet er altså ingen betaling dersom dokumenter uteblir, og ingen varer til kjøper.

Dokumentinkasso fungerer best og sikrest med sjø transport konnossementer (B/L), som er et omsettelig dokument. For transport med fly, bil eller tog kan Waybills utstedes til kjøpers bank for å opprettholde produktsikkerhet. Den utenlandske banken må først bli konsultert om dette.

Eksportørens bank formidler dokumentene til kjøpers bank som overleverer disse til kjøper mot betaling mot en akseptert veksel (Documents against acceptance D/A). Vekselen fungerer som ett gjeldsbrev og kan være gyldig opp til flere dager slik at selger gjennom veksel kan yte kreditt til kjøper. Om eksportør har behov for ytterligere sikkerhet fra kjøper kan kjøpers bank stille garanti gjennom en avalisert veksel.

Innovasjon Norge oppfordrer deg til å ta kontakt med en Trade Finance avdeling i din bank dersom det er aktuelt å benytte dokumentinkasso. Under markedsinnsikt på «Sats Internasjonalt» tilbyr vi informasjon hvorvidt denne betalingsformen er vanlig i ditt aktuelle marked.

Publisert :
Sist oppdatert :