Hopp til hovedinnhold

Eksportprisen

Møbelbedriften Ekornes mottar Eksportprisen 2021 på scenen under Eksportkonferansen.© Kilian Munch
Hvem får Eksportprisen for 2022? I 2021 gikk den til Ekornes. De har bevist at det er mulig å ha lønnsom, norsk industriproduksjon for eksport til hele verden i tøff, internasjonal konkurranse. 
Prisutdelingen er en del av Eksportkonferansen som arrangeres i Oslo 14. mars 2023. 

Eksportprisen for 2022 vil bli tildelt en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

I tillegg til årets beste eksportbedrift, deler vi ut prisen til årets nykommer som best svarer til våre kriterier:

  • Bedriften må ha en høy eksportandel
  • Bedriften må vise til verdiskaping i Norge
  • Bedriften må vise til markedsmessig fremgang
  • Bedriften må levere en nyskapende løsning eller et nyskapende produkt

Ansvarlig næringsliv i bedriften

For å motta Eksportprisen fra Eksfin og Innovasjon Norge, må bedriften ha et bevisst forhold til egen bærekraftsrisiko, og etterleve OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer at bedriften følger etiske retningslinjer, og aktivt kartlegger og håndterer risiko knyttet til korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, uanstendige arbeidsforhold og negativ miljøpåvirkning.

Fristen for å foreslå kandidater var 20. desember.

Kort om Eksportkonferansen

Eksportkonferansen er et årlig arrangement for norsk, eksportrettet næringsliv. Arrangementet belyser dagsaktuelle tema og problemstillinger for norske eksportbedrifter, med formål om å inspirere enda flere virksomheter til å satse på eksport og internasjonalisering.

Konferansen arrangeres av Eksfin og Innovasjon Norge som er statlige virksomheter og på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Tidligere vinnere av Eksportprisen

2021 Ekornes

2020 Borregaard

2019 Cambi Group

2018 Airthings

2017 3B - The fibreglass company

2016 StormGeo

2015 Lerøy Seafood

2014 Jets Vakuum

Publisert :
Sist oppdatert :