Hopp til hovedinnhold

Endringer i investeringsstøtte fra 2023

Fra 2023 økes maksimal prosentsats for investeringsstøtte fra 35 til 40 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Samtidig øker øvre kronebeløp fra 2 millioner kroner til 3,5 millioner kroner (det øvre kronebeløpet gjelder ikke i Troms og Finnmark).

Vi opplever at flere som har sendt inn søknad om IBU-midler eller fått innvilget tilskudd tar kontakt med spørsmål om å trekke søknad/utsette oppstart av prosjekt med bakgrunn i det ny regelverk for utmåling av støtte for fra 2023.

På generelt grunnlag kan de som har fått innvilget finansiering fraskrive seg tilbudet, og de som har sendt inn søknad kan trekke denne. Vi understreker at dersom tiltaket er påbegynt kan det ikke søkes på nytt. Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.​

Endelig beslutning må søker selv ta etter en totalvurdering. Støtte utmåles etter en individuell vurdering basert på blant annet lønnsomhet, soliditet og behov for risikoavlastning. Videre er det en risiko for at kostnadsutvikling kan «spise opp» muligheten for økt støtte.​

Ønsker du dialog om ditt prosjekt ber vi deg ta kontakt med din kunderådgiver.​​

Publisert :
Sist oppdatert :