Hopp til hovedinnhold

Energi i Tyskland

Elektrisk lader koblet til bilFoto: Getty Images
Billader som lader en bil.
Norge og Tyskland har et sterkt samarbeid innenfor energi og har ofte overlappende interesser. Norge anses for å være en forutsigbar partner og eksportør av naturgass, mens Tyskland er et forbilde i klimakampen med sin ambisiøse innfasing av fornybar energi og utfasing av kullkraft, Energiewende (energiskiftet).

Etter installasjon av strømkabelen NordLink mellom Norge og Tyskland, er landende tett knyttet sammen og detter gir muligheter for ytterligere samarbeid. Utfasingen av kullkraft gir også rom for flere grunnlag for energisamarbeid som hydrogen, CCS og utviklingen av havvind i Nordsjøen.

Utfasing av fossile energikilder

Basert på klimaavtalen fra oktober 2016 i Paris, har Tyskland satt målet om å øke andelen av fornybar energi i elektrisitetsforbruket opptil minst 80 prosent innen 2050. Allerede nå er det noen dager da produksjonen av fornybar energi dekker opptil 100 prosent av elektrisitetsbehovet. Andre dager er det fossile kraftverk som er hovedkilden for elektrisitet. Integrasjonen av vekslende fornybar energi fra vind- og solkraft i energisystemet krever banebrytende lagringsløsninger.

På grunn av behovet for utfasing av fossile energikilder og for å redusere utslipp, støttet den tyske regjeringen 20 pilotprosjekter over hele Tyskland hvor hydrogen og andre alternative produksjonsteknologier blir testet for å erstatte fossile brensler.

Fornybar energi

Integrering av fornybar energi inn i det nåværende energisystemet og ambisjonen om å gjøre oppvarming og mobilitet elektrisk er enda et sentralt tema. Løsningen kan ligge i å gjøre infrastruktur og byer smartere. Teknologiens og digitaliseringens rolle bringer frem nye forretningsmodeller innen cybersecurity, trading-plattformer, apper og nye konsepter innen smart cities, e-mobility eller smart homes.

Energiprodusenter spiller en viktig rolle i disse utviklingene og Energiewende. Hva disse bedriftene trenger er partnere og leverandører som hjelper dem å identifisere og utnytte disse mulighetene ved å tilby nye løsninger og konsepter.

Energilagring

Det tyske markedet er åpent for utprøving av nye løsninger. Nylig ble det startet en ny type energilagringsløsning gjennom pumpekraftverk offshore, som kan lagre elektrisk energi i store mengder. Dette er resultatet av flere års forskning, og prosjektet var finansiert av Tysklands energi- og næringsdepartement. Finansiering fra nasjonale forskningsprogrammer og gjennom Horizon2020 støtter utviklingen videre. Hvis du vil ha mer informasjon om støtteordninger, kan du ta kontakt med oss eller med en lokal EU-rådgiver.

Energilagringsmarkedet og batterier

Elektrisitet fra solcellepaneler, produsert og brukt lokalt, reduserer overføringstap og belastninger på det nasjonale ledningsnettet. Men huseiere opplever også økonomiske fordeler gjennom småskalabatterier. Det er installert mer enn 1 million solcellepaneler på private hustak.

Prisene på solcellepaneler og batterier går ned og mer enn 35 000 husholdninger har investert i batterisystemer basert på solcellepaneler. En viktig drivkraft bak dette er selvforsyning for å kunne dekke mer av eget forbruk. Basert på nye forretningsmodeller og tilbud, kommer potensialet innen selvforsyning av elektrisitet i husholdninger til å øke.

Målere og faktureringssystemer

I Tyskland er det krav om at eieren av en eiendom sørger for at leietakerne får en bedre elektrisitetspris fra egne solenergisystemer på hustakene sammenlignet med prisen fra den offentlige strømforsyningen. Det er derfor nødvendig med løsninger via elektrisitetsmålere og databaserte faktureringssystemer som er tilpasset de nevnte kravene. Dette er et åpent felt for utprøvde konsepter som kan implementeres i det tyske markedet umiddelbart.

Ladestasjoner

Elektriske biler og hybridbiler blir stadig mer populært i Tyskland, men utbyggingen av ladeinfrastruktur har ikke holdt tritt med salgsmengden. For å møte satsingen på elbiler er det behov for flere offentlige og lett tilgjengelige hurtigladestasjoner, både i byer og langs hovedveier over hele landet.

Tyske myndigheter forbereder nå utlysningen av et europeisk anbud på installasjon og drift av 1000 nye hurtigladestasjoner, og har øremerket to milliarder euro til utbyggingen.

E-mobilitet

Tyskland har et stort transportnettverk med behov for klimavennlige løsninger både på land og til vanns. Med sin ledende posisjon innen e-mobilitet har norske bedrifter med serviceorienterte forretningsmodeller og gode verdiforslag gode vekstmuligheter i det tyske markedet.

Når vinduet for utbygging av infrastruktur for e-mobilitet åpner i Tyskland bør norske bedrifter gripe muligheten.

Hvis du vil drøfte dine produktløsninger med oss, eller har spørsmål og trenger mer informasjon, ta kontakt med en av våre rådgivere i Tyskland.

Publisert :
Sist oppdatert :