Hopp til hovedinnhold

Enormt potensiale i flytende sol

Ocean sun solcellepaneler på mærer i havetFoto: Ocean Sun
Flytende sol seiler fram, og med lang erfaring og historie fra maritim-, offshore- og energibransjen har vi i Norge gode forutsetninger for å lede teknologiutviklingen i innen dette segmentet.

Frem til 2050 kommer verdens etterspørsel etter elektrisitet til å fordoble seg. Samtidig må andelen av fossil energi ned, og om vi skal nå målene i Parisavtalen må 70 prosent av denne etterspørselen dekkes av vind eller sol, følge klassifikasjonsselskapet DNV GL.

– I dag dekker solenergi bare noen få prosent av denne etterspørselen. Her ligger det et enormt potensial, og jeg er opptatt av at vi i Norge må ta en del av den veksten, sier Inger Strand.

Hun er forretningsutvikler i Solenergiklyngen, en organisasjon som jobber med å fremme solenergibransjen nasjonalt og internasjonalt.

Flytende sol er en relativt ny teknologi, og en nisje i solkraft, men hva er det egentlig?

– Du har sikkert sett solcellepaneler på tak. Flytende sol er rett og slett paneler som er satt sammen og lagt på såkalte «flytere» på vannet, forklarer Strand.


nger Strand, forretningsutvikler i SolenergiklyngenFoto: Steinar Aasen
Inger Strand, forretningsutvikler, Solenergiklyngen.

Nordmenn kan å håndtere tøffe naturforhold

Sol regnes som fremtidens energikilde fordi den er ren og tilnærmet uuttømmelig, men solcelleparker krever store landområder. Det gjør det vanskelig å bygge solkraftverkene nært byer, der plassmangelen er størst. Løsningen kan være å lage solenergi på vannet.

– Flytende sol er en miljøvennlig måte å gi flere mennesker tilgang til elektrisitet. I tillegg sparer vi store landområder som kan brukes til for eksempel å dyrke mat, forteller Strand.

Det er smart av oss å ta i bruk havoverflaten, forteller hun. Halvparten av jordas befolkning bor i nærheten av kysten, og tre fjerdedeler av verdens store byer ligger ved havet. Det kan gi kort vei fra produksjon til forbruk. På sikt kan dette bli en billigere løsning enn å kjøpe kostbare landområder.
Markedet for flytende sol vokser, og Strand forteller at de norske selskapene opplever stor etterspørsel etter teknologien de tilbyr, både nasjonalt og internasjonalt.

– Utfordringen med flytende sol er at den er på vannet – med alt det hører med av bølger, saltvann og tøft klima. Og det er dette som gjør flytende sol til en god nisje for Norge, sier Strand.

Er det noe nordmenn kan, er det å håndtere tøffe naturforhold og å foredle energi, påpeker hun.

– Norske industripartnere kan bruke den kompetansen og teknologien de har opparbeidet fra olje-, offshore-, havbruk- og kraftbransjen.

– Vi har blant annet Equinor som utvinner naturgass, og Statkraft som er Europas største leverandør av fornybar energi. Det er disse synergieffektene som gjør oss unike globalt, sier hun.


Stakrafts flytende solanlegg fra Ocean Sun for selskapets Banja damanlegg i AlbaniaFoto: Ocean Sun
Stakraft har valgt et flytende solanlegg fra Ocean Sun for selskapets Banja damanlegg i Albania.


Satser på det globale markedet

I Norge kan strømmen som flytende sol produserer gå til nabolag i nærheten av enheten, til elektriske ferger, til et næringsbygg eller direkte til energiselskapet som selger den videre.


Norske kraftselskaper som bygger dammer for vannkraftverk over hele verden kan også supplere med flytende solenergi. Her er det en fordel at infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede er på plass. Et av de norske selskapene som satser på flytende solkraft er Ocean Sun. De har utviklet en helt ny teknologi inspirert av oppdrettsnæringen, og skal nå levere flytende sol til Statkrafts damanlegg i Albania.

For markedet for flytende sol er først og fremst internasjonalt.

– Det store potensialet ligger utenfor Norge. Spesielt i Asia er det et stort marked og her er det er allerede bygget flere solparker på vannet, forteller Strand.

Norge er et lite land. Det gjør det ekstra viktig at bransjen samarbeider, mener Strand. Det er også det som er hovedtanken bak Solenergiklyngen.

– Vi må profilere oss samlet ut i verden, slik at vi kan ta en større del av det globale markedet, avslutter hun.

Artikkelen er hentet fra The Explorer, Norges utstillingsvindu for bærekraftige løsninger.

Publisert :
Sist oppdatert :