Hopp til hovedinnhold

Er du en av våre nye mentorer for kulturell og kreativ næring?

En gruppe mennesker sitter overfor hverandre og snakker sammen© Ebba D. Drolshagen
En viktig faktor i et vellykket mentorsamarbeid er god kjemi.
Ønsker du å bidra med strategisk veiledning for en av de mange spennende bedriftene innen kreativ næring?

Vi søker etter mentorer med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn, både fra ulike bransjer innen kreativ næring og fra ulike forretningsmessige områder.

Målet med mentorprogrammet for kreativ næring er å gi bedrifter i ulike faser tilgang til relevant kompetanse, som kan gi et bedre grunnlag for langsiktig vekst ut over det lokale markedet.

Hva innebærer det å være en mentor?

Rådgivning, veiledning og kompetanse kan være vel så viktig som kapital for å skalere og jobbe internasjonalt. For bedrifter i en vekstfase er behovet for kunnskap om blant annet forretningsutvikling og markedsmuligheter stort. Her vil en mentor kunne bidra til bedriftens muligheter for å lykkes.

Som mentor er rollen din å være en sparringpartner på strategisk nivå. Det er viktig å understreke at en mentor ikke skal påta seg å gjøre oppgaver for bedriften, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk.

Hva er omfanget av arbeidet?

30 timer over en periode på to til seks måneder. Oppdraget honoreres med 31 500 kroner ekskludert merverdiavgift. Faktura sendes fra mentor til gründerselskapet etter at alle timene er gjennomført og en kort rapport er ferdigstilt.

Hva vektlegges i koblingsarbeidet?

Vi har en avtale med Connect Vest som gjennomfører koblingen mellom mentor og bedrift. I koblingsarbeidet vurderes bedriftens behov opp mot ulike mentorer, og deres erfaring og kompetanse. En viktig faktor i et vellykket mentorsamarbeid er god kjemi.

Mentorprogrammet for kulturell og kreativ næring er finansiert gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets oppdrag til Innovasjon Norge.

Målet er å bidra til flere gode koblinger mellom mentorer og gründere, og at flere bedrifter innenfor kreativ næring benytter seg av mentortjenesten.

Som kreativ næring regnes bedrifter som utvikler løsninger og/eller tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

Spørsmål kan rettes til

Bilde av : Margit Klingen Daams
Margit Klingen Daams
Spesialrådgiver kreativ næring
IR
Ingvild Ranum
Seniorrådgiver kreativ næring
Publisert :
Sist oppdatert :