Hopp til hovedinnhold

Er du ung bonde i Nord-Østerdal?

En kvinnelig bonde gir kyrne mat fra ei bøtte ute på jordet© Getty Images
Vi søker unge bønder i Nord-Østerdal som ønsker hjelp til gode veivalg når de skal overta eller nylig har tatt over gården. I samarbeid med Fossekall AS setter Innovasjon Norge Innlandet opp et ettårig kompetanseprogram.

Kompetanseprogrammet "FRAM for unge gårdbrukere" er et tilbud for gårdbrukere i Innlandet som nettopp har vært gjennom eierskifte, planlegger eierskifte eller som står foran større investeringer.

Sikre godt generasjonsskifte

Hovedmålet er å sikre gode veivalg i forbindelse med generasjonsskifte, øke kompetansen som bestiller og planlegge for å kunne ha et godt liv som bonde i framtida. Vi ser på gårdens muligheter for lønnsomhet på lang sikt ved å legge en plan for fremtidige investeringer og satsinger.

Gjennom å delta får du

  • bistand til omstilling og utvikling av gården sammen med egen dedikert rådgiver
  • tilgang til landbruksfaglige ressurser
  • tilbud om å delta på samlinger med faglig nyttige temaer
  • dele erfaringer med andre i samme situasjon
  • planlegge egne muligheter for vekst og framtidige veivalg

Tid, pris og påmelding

Innovasjon Norge delfinansierer programmet med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse innen aktuelle og relevante temaer på samlingene. Du betaler kun en egenandel på 5 000 kroner, samt utgifter til reise og opphold.

Påmeldingsfristen er 1. februar.

Påmeldingen er forpliktende, og det er krav til stor motivasjon og dedikert innsats.

Programmet starter opp 19.-20. februar 2024 og går over ett år.

Høres dette interessant, kan du kontakte

Tom-Arild Fredriksen
Kunderådgiver i Innovasjon Norge Innlandet
Tlf. +47 90 82 90 88
E-post: tom-arild.fredriksen@innovasjonnorge.no

Vigdis Myhre Næsseth
Prosjektleder hos Fossekall AS
Tlf. +47 90 04 10 17
E-post: vmn@fossekall.no

Publisert :
Sist oppdatert :