Hopp til hovedinnhold

FN- og utviklingsmarkedet

Person med mappe under armen© Ilyss Seddoug, Unsplash.com
Verden står overfor noen av de største globale utfordringer i vår tid. Eksempelvis lever nærmere 800 millioner mennesker i ekstrem fattigdom og 68 millioner mennesker er på flukt.

FN arbeider for å løse disse utfordringene, men de økende behovene og utilstrekkelige ressurser gjør det umulig for FN å løse utfordringene alene. Det økonomiske gapet mellom innovasjon og bærekraft har derfor fått en vesentlig betydning for de største FN-organisasjonene og deres globale arbeid.

FN ser etter nye samarbeidspartnere, arbeidsmetoder, finansieringsmuligheter og teknologiske løsninger som kan bidra til å oppnå den globale målsetningen i FNs bærekraftsmål 2030.

Det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store utfordringene og bekjempe klimaforandringene. Norge har kompetanse, kunnskap, ressurser og løsninger som det er behov for i verden, og som er avgjørende for å kunne utvikle de globale løsningene som trengs til akutt nødhjelp og langsiktig utvikling.

Vi må få flere ulike aktører til å ta del i oppgaven og bli bedre til å samarbeide på tvers av sektorer. Det store behovet for innovative løsninger globalt skaper nye muligheter for et norsk næringsliv i omstilling. Norske varer og løsninger er ikke nødvendigvis de rimeligste på det internasjonale markedet og bør derfor være fremst når det gjelder innovasjon, kvalitet og bærekraft.

Behovene er store og det humanitære feltet er i endring og vil kunne skape flere muligheter for norsk næringsliv og samtidig bidra til utviklingen av en mer effektiv humanitær innsats.

FN kjøper inn varer og tjenester for over NOK 150 milliarder årlig, og potensialet for norsk næringsliv i FN-markedet er stort.

Guider

Anbudsguide for det humanitære markedet
Hvilke anbudsportaler er de mest relevante? Hva skal til for å vinne et anbud?

Markedsmuligheter i FN byen
En rapport om hvordan norsk næringsliv og myndigheter kan bidra til innovasjon, bærekraft og partnerskap.

Vil du selge til FN?

Les mer om FN-markedet: Stort potensial for norske bedrifter
(English version - The UN market: Great Potential for Norwegian Companies)

Har du spørsmål knyttet til eksport, kan du kontakte Eksporthjelpen på tlf. 22 00 25 00.

Publisert :
Sist oppdatert :