Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i Afrika

Solcelleanlegg i landlige omgivelser© Zbynek Burival
Behov for fornybar energi er gjeldende i Afrika som i resten av verden, men for Afrika er det i tillegg et stort behov for elektrifisering generelt.

Med internasjonale forpliktelser og miljøkrav har fornybare energikilder, energisparing og miljøvennlige løsninger store markedsmuligheter. Med mye sol og vind i Sør-Afrika har norske bedrifter en fantastisk mulighet til å utnytte disse naturressursene. Sør-Afrika har store kullforekomster og kullkraftverk; karbonfangst- og lagring er og vil være store markedsmuligheter fremover.

Dette betyr at Afrika hovedsakelig ikke skal bytte energikilde fra olje, gass, kjernefysisk eller kullkraftverk. I Afrika investeres det direkte i fornybar energi.

Off-grid og mini-grid

Siden store deler av Afrika fortsatt ikke er elektrifisert ved utbygging av elektrisitetsnett, er det særlig interesse og behov for off-grid løsninger og mini-grids, og som kjent er potensialet for solar fremtredende. Interesse for off-grid gjelder i stor grad for kraftkrevende næringsliv og for næringsliv som er avhengig av stabil krafttilførsel, og for helsestasjoner og skoler. Mange av disse benytter i dag kostbare og forurensende diselgeneratorer for strømproduksjon, eller som back-up for ustabil strømtilførsel.

Ifølge en rapport fra Multiconsult fra 2019 er det et potensial for utbygging av mer enn 100 000 mini-grids i Afrika innen 2024. I tillegg er det over 18 millioner husstander i Øst-Afrika alene som ikke har tilgang til strøm i dag. Myndighetene har særlig fokus på dette som en kostnadseffektiv utvikling av rurale strøk.

Oppdatert Integrated Resource Plan

Sør-Afrikas Integrated Resource Plan (IRP) er den nasjonale energiplanen, og brukes som et rammeverk for å legge ut anbud for nye kraftverk. Den oppdaterte planen legger til rette for et skifte fra stor avhengighet av kullkraftverk til en økende grad av energiforsyning fra fornybare kilder, spesielt sol- og vindenergi.

Rik på sol og vind

Sør-Afrika har sol hele året. Den årlige 24-timers globale solinnstråling i Sør-Afrika er i gjennomsnittet på ca 220 W/m2, mot ca 150 W/m2 for deler av USA, og ca 100 W/m2 for Europa og Storbritannia. Dette gjør Sør-Afrika til et av de mest ressursrike områdene innen solenergi i verden.

Vindkraft gir også store muligheter, og utvikling innen denne sektoren er under stadig utvikling i Sør-Afrika. Det er forventet at landet vil ha opptil 4000 vindturbiner innen år 2030.

Energi-og miljøsektoren i Sør-Afrika har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og Sør-Afrika har innført et innovativt program Renewable Independent Power Producer Procurement Programme, som bidrar til en sterk utvikling av fornybar energi.

Energibehovet er i så stor vekst at energisparende og miljøvennlige løsninger, både for hushold og industri, er et voksende marked.

Øst-Afrika

De største norske aktørene innen fornybar energi er etablert i Øst-Afrika, og møter ulike behov med sine løsninger. Hovedvekt er solar-løsninger fra store PV-plants til multifunksjonelle lamper. Av de 50 største norske selskapene innen solar har halvparten eksport til Afrika.

Sør-Afrika

Scatec Solar ekspanderte til Sør-Afrika i 2010. De har hatt stor suksess og har blitt tildelt tre solcelleprosjekter med en total kapasitet på 190MW. Equinor kjøpte nylig en 10 % andel i Scatec, noe som gjør solenergi til en viktig del av porteføljen.

Solar Africa er et joint venture selskap som utvikler solcellekraftverk i Sør-Afrika. De kombinerer ressursene og erfaringene fra to ledende afrika-baserte ingeniørselskap, Norconsult og Bigen Africa, og tilbyr omfattende tjenester for å utvikle solenergikraftverk for investorer, store forbrukere av kraft og Independent Power Producers (IPPs).

Skaper arbeidsplasser og verdiskaping hjemme og ute

Norske selskaper i solarmarkedet har over 4000 ansatte, to tredjedeler av disse utenfor Norge. En undersøkelse foretatt av Multiconsult stadfester også høye ambisjoner i det internasjonale markedet hvor majoriteten av de spurte i deres undersøkelse forventer en inntjeningsvekst på over 50 prosent mellom 2018 og 2023.

Ut fra dette ser vi en klar mulighet for å utnytte Norges komparative fortrinn og jobbe for økt eksport, verdiskaping og investeringer i den norske fornybare industrien gjennom ekspansjon i det afrikanske markedet.

Les rapport: Mapping Off-Grid Policy Environment for Commercial Industrial Sector in Kenya Report

Ta kontakt med vår energirådgiver

Profilbilde av Anne Wairimu Kariuki
Anne Wairimu Kariuki
Rådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :