Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i Spania

Luftfoto med en drone av et felt med solceller og olivenlunder i provinsen Lerida i det autonome samfunnet Catalonia i Spania EuropaFoto: Carlos Sanchez Pereyra
Spania gjør store investeringer for havvind og vindkraft på land, samt innen solenergi, hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Det gir mange muligheter for norske bedrifter med løsninger og kompetanse på fornybar energi.

Havvind

Spania har en betydelig skipsbyggingsindustri, maritim havnesektor og et industrielt økosystem av materialer, ressurser og kompetanse som er viktig i utviklingen av havvindindustrien. Spania har ambisjoner om å nå mellom 1 og 3 gigawatt installert flytende havvindkapasitet innen 2030. Behovet for komplementær kompetanse kan skape store muligheter for den norske havvindsektoren, både når det gjelder privat utbygging, vedlikehold og andre aktiviteter der den norske verdikjeden kan tilføre ekstra verdiskaping til spanske og internasjonale prosjekter.

De mest relevante mulighetene for installasjoner er identifisert i regionene: Kanariøyene, Galicia, Baskerland og Katalonia.

Landbasert vindkraft

Spania er verdensledende innen landbasert vindenergi. Det spanske markedet gir store muligheter for norske selskaper som jobber med utvikling av fjerndrift og vedlikeholdssystemer for vindenergi. Det er et økende behov for å fornye eksisterende, og bygge nye effektive og bærekraftige installasjoner. Norge har kompetanse til å utvikle nye materialer og møte denne etterspørselen.

Solenergi

Solenergi er en essensiell del av løsningen for det spanske energimarkedet, som har som mål å bli ledende innen produksjonen av fornybar energi i Europa. Dette har bidratt til økt investering i sektoren, så vel som økt interesse og deltakelse i privatforbruksmarkedet.

Hydrogen

For Spanias Vision 2030 er målet innen hydrogen å ha en installert kapasitet på 4 gigawatt elektrolyser, i tillegg til å ha nådd en rekke milepæler innen industri, mobilitet og elektrisitet for å muliggjøre denne utviklingen. For å realisere målet vil det være nødvendig å mobilisere investeringer beregnet til 8 900 millioner euro i perioden 2020-2030.

CO2-fangst og -lagring

Interessen for CO2-fangst og -lagring øker i Spania som mange andre steder i verden. En vellykket satsning kan bidra til å redusere de årlige utslippene i stor grad. Spania er allerede i gang og jobber med ulike CCS-piloter og -prosjekter, noen av dem i samarbeid med norske bedrifter og institusjoner.

Publisert :
Sist oppdatert :