Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i USA

Masse havvind-møller som står i havgapet
Det er et stort behov for utenlandsk kompetanse innen fornybar energi i USA, blant annet innenfor havvind og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring. Dette åpner for spennende eksportmuligheter for norsk grønn teknologi. 

Amerikanske kystfarvann representerer en enorm offshore-vind energiressurs med potensiale til å produsere mer enn 2000 GW elektrisk kraft. Dette potensialet er nesten det dobbelte av dagens strømbruk i USA og representerer en enorm mulighet til å levere ren og pålitelig elektrisitet, samtidig som den iverksetter en ny industri som forventes å se over 100 milliarder dollar i investeringer i løpet av de neste 15 årene alene. I noen regioner i USA spår eksperter at havvind kan være konkurransedyktig med dagens generasjonsformer i løpet av det neste tiåret.

Voksende etterspørsel

Etterspørselen etter havvind fortsetter å vokse etter hvert som teknologiske fremskritt, fallende kostnader og progressiv statlig politikk gjør det til et lovende middel for å diversifisere den amerikanske energiporteføljen. Til dags dato har US Bureau of Ocean Energy Management leid ut 1,7 millioner dekar på kontinentalsokkelen for Atlanterhavet og har gitt ut 16 aktive offshore-leiekontrakter med flere flere i rørledningen. Offshore vindprosjekter er planlagt langs den amerikanske østkysten fra Massachusetts til South Carolina. I Stillehavet foreslås det leide områder utenfor bredden av California og Hawaii.

Les mer om National Offshore Wind Strategy i USA her

Våre aktiviteter innen havvind i USA inkluderer:

  • HPO (High Potential Opportunity)
    • High Potential Opportunities (HPO) er Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger. Ett av målene er å posisjonere norske leverandører innen havvind i markedet på østkysten av USA.
  • Bransjekonferanser og trade shows

Energimarkedet i USA

I USA står fossilt brennstoff for 80 prosent av det totale energiforbruket. Dette er nå i ferd med å endre seg i samsvar med prioriteringene til den nye administrasjonen.

Det er forventet strengere regelverk for hvordan amerikanske energiselskap opererer, og investorer setter i større grad strengere krav med hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring før de beslutter investeringsavgjørelser.

Energiproduksjon, transport og metanutslipp

Den nye administrasjonen har valgt ut tre prioriteringsområder, i tillegg til generell avkarbonisering av industri for å nå sitt utslippsmål for CO2 i samsvar med Parisavtalen. Prioriteringsområdene er energiproduksjon, transport og metanutslipp. Felles er at alle trenger avkarboniseringsteknologi som den amerikanske energisektoren aktivt vil prioritere fremover.

Elektrifisering av maritime industri i Washington State

Halvparten av fergene i Washington State er over 30 år gamle og nærmer seg slutten av deres livsløp. Derfor trengs det å bytte ut denne flåten med nye hybrid-elektriske båter. Washington State har ikke samme erfaring eller kompetanse med elektriske fartøy som Norge, og leter etter selskap med kompetanse innenfor dette feltet.

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS)

Karbonfangst er en industriell aktivitet der karbon som ellers slippes ut i atmosfæren fanges og lagres dypt under jorden i trygge og permanente geologiske former. Karbonfangst og -lagring (CCS) er en av få teknologier som kan påvirke enkelte industrier til å redusere sitt karbonavtrykk.

14 av de største energiselskapene i verden planlegger å adressere industriell CO2-utslipp i en av de størst konsentrerte ressursene i USA. Sammen planlegger disse selskapene å bruke CCS-teknologier i fasiliteter som genererer elektrisitet for produksjon av produkter som samfunnet bruker hver dag: plastikk, motorolje og emballasje.

Få mer informasjon om karbonfangst i Houston her

Styrk ditt nettverk

Våre kontorer i USA har god forståelse av det amerikanske markedet, forretningskulturer og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.

Kontakt oss

For mer informasjon om våre tjenester, vennligst kontakt vår lokale rådgiver i USA:

Antonio Rapososeniorrådgiver, Innovasjon Norge, New York

Publisert :
Sist oppdatert :