Hopp til hovedinnhold

Forstå kulturforskjellen mellom Norge og Sverige

Rødt og gult bygg© Sergio Badillo, Unsplash
Svenskene er kjent for å lede sine organisasjoner på et ikke-hierarkisk vis. Ledelsen delegerer ansvar til den enkelte og konsensusbeslutninger er sentralt i den svenske måten å gjøre forretninger på. Alle som berøres, skal involveres. Planlegger du å gjøre forretninger i Sverige er det viktig å være godt forberedt og opptre overbevisende ovenfor alle involverte parter.

Konsensus forenkler forankring

Svenskene ser ofte på konsensus som en bra måte å fatte beslutninger på. Beslutningsprosessen tar gjerne lengre tid, men når beslutningen så er fattet, går implementeringen raskt da avgjørelsen er forankret i hele organisasjonen. Pass på å ikke legge all din energi på å nå toppsjefer, men også identifisere, møte og skape et forhold til de øvrige som er med i beslutningsgruppen, hvilket ofte kan være ansvarlige på et lavere nivå.

Legger vekt på detaljer

I kommersielle møter respekterer svensker personer som kommer til dem med kunnskap og erfaring. De er detaljorienterte, men også svært fokusert på kommersiell nytte utover den tekniske løsningen. Det er svært positivt å kunne vise til tidligere leveranser gjennom konkrete eksempler og referanser for å beskrive investeringens avkastning.

Ønsker langsiktige relasjoner

Svensker er opptatt av å skape langsiktige forretningsforbindelser og å eliminere eventuell fremtidig risiko. Vær forberedt på at beslutninger ikke vil bli fattet i det første møtet. Det vil kreves flere møter før alle relevante detaljer er identifisert og spørsmål besvart.

Kompromissvillige

I forretningsforhandlinger viser man sjelden følelser. Når du forsøker å få til en overenskomst, er svensker ofte villige til å inngå kompromisser for å få en tosidig enighet. Idet en avtale er oppnådd, forventer svensker at begge parter oppfyller sin del av avtalen. Rent formelt anses muntlige avtaler for å være like gyldige som skriftlige avtaler, men sørg likevel for å ha skriftlig dokumentasjon.

Vær punktlig og formell

Punktlighet er viktig når man driver forretninger, og dessuten i sosiale forpliktelser. Kom aldri for sent. Om du mot formodning skulle bli forsinket, er det absolutt nødvendig å ringe og gi beskjed om dette. Kleskoden varierer mellom bedrifter og bransjer, men å kle seg formelt til et møte blir aldri feil. På generell basis er svenskene mer formelt kledd i hverdagen sammenlignet med nordmenn.

Språk og kultur

Vær forberedt på at svenskene har vanskeligere for å forstå norsk, både muntlig og skriftlig, jamført med nordmenns evne til å forstå det svenske språket. Dialekter med et spesielt særpreg oppleves ekstra krevende. Normalt sett vil kunnskapen om Norge og forståelsen av norsk språk bli mindre jo lenger bort man beveger seg fra grensen. Svensker har få referanser til norske byer og landsdeler og vil ikke forstå tradisjoner og særtrekk knyttet til geografisk plassering. Unngå derfor å legge stor vekt på norske verdier i en salgspitch.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Robert Nygårdhs
Avdelingsleder
Innovasjon Norge, Sverige
robert.nygardhs@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :