Hopp til hovedinnhold

Forutsetningene våre for å bygge nye eksportnæringer har aldri vært bedre

Jonathan SørbyeFoto: Innovasjon Norge
- For å nå regjeringens mål om 50 prosent eksportøkning utenom olje og gass er vi avhengig av både de store og de små bedriftene, sier Jonathan Sørbye, direktør for eksport og internasjonal vekst i Innovasjon Norge.
Den nye eksportsjefen i Innovasjon Norge mener at Norges teknologiske utgangspunkt, kombinert med tiden vi er i, gir en helt unik åpning for å bygge nye eksportnæringer. 

Navn: Jonathan Sørbye (38)

Nåværende stilling: Direktør for eksport og internasjonal vekst i Innovasjon Norge. Startet 1. januar 2022.

Bakgrunn: Vokst opp i Kristiansund. Kommer fra Hydro der han jobbet med internasjonal forretningsutvikling, strategi og shipping. Har tidligere jobbet med å bygge nye forretningsmuligheter i Wilhemsengruppen. Utdannet sivilingeniør innen marinteknikk ved NTNU.

Antall ansatte i avdeling for eksport og internasjonal vekst: 20

Familie: Gift med Anja, pappa til Clara og Christian


Hvordan har du fått denne troen på at Norge vil ta ledende posisjoner internasjonalt?

Internasjonal forretningsutvikling har vært en rød tråd gjennom karrieren min. Rollene jeg har hatt gjenspeiler min interesse for internasjonale kulturer og business, og jeg har også hatt kortere jobbopphold i Sør-Afrika og Singapore.

Jeg tror disse erfaringene har gitt meg muligheten til å se tilbake til Norge og norsk næringsliv med et annet blikk, som gjør at jeg er mektig imponert av hva vi får til i dette landet. Vi er verdensledende innenfor mange teknologier i et tiår der det må radikale endringer til for å nå bærekraftsmålene og opprettholde levestandard. Denne kombinasjonen mener jeg posisjonerer norsk eksport bedre enn noen gang.

Er det noe du kunne ønske at alle norske bedrifter visste om eksport?

Jeg kunne ønske at flere så verdien av å gå sammen. Små og mellomstore bedrifter har større sjanse for å lykkes dersom de har en felles tilnærming til internasjonalisering. I Innovasjon Norge jobber vi aktivt med å løfte flere selskaper innenfor forskjellige verdikjeder ut i internasjonale markeder. Her er vi døråpner til nye markeder, vi arrangerer internasjonale workshops og setter opp møter med potensielle kunder over hele verden. Å være mange bedrifter som samler seg rundt spesifikke internasjonale forretningsmuligheter har en enorm verdi. Våre klyngeprogram er også en meget god inngangsbillett for selskaper til å jobbe tettere sammen og lære av hverandre.

I tillegg er det viktig at man evner å fange de kommersielle vinduene som åpner seg ute. Norske bedrifter må ha et bevisst forhold til å jobbe etterspørselsdrevet. Her kan Innovasjon Norges utenettverk være en bro ut i verden, og tilby et mottaksapparat for selskapene i de lokale markedene. Utekontorene er også gode kanaler for å kommunisere hjem hvilke forretningsmuligheter som finnes. Vi jobber aktivt både på våre regionskontor i Norge og på våre utekontor for at norske bedrifter som er klare til å ta eksportløpet, får den hjelpen de trenger.

Er det de små eller store bedrifter du er mest opptatt av?

For å nå regjeringens mål om 50 prosent eksportøkning utenom olje og gass er vi avhengig av både de store og de små bedriftene. At de store lokomotivene i norsk industri lykkes med å vinne internasjonale kontrakter er selvfølgelig veldig viktig, men jeg tror også at små og mellomstore bedrifter må tenke mer på sitt potensial for eksport av egne produkter og tjenester. Å jobbe aktivt med kundene våre for å ta ut dette potensialet vil være viktig for meg. Samtidig tenker jeg at om vi klarer å få de store og små til å jobbe sammen, vil vi være enda sterkere posisjonert på den internasjonale arenaen.

Hvorfor valgte du akkurat Innovasjon Norge?

Samfunnsoppdraget til Innovasjon Norge i sammenheng med den omstillingen norske selskaper må gjøre for å redusere vårt fotavtrykk. Verden er i rask forandring fra forbruk og fossilt til resirkulering og fornybart. Norge har lenge vært verdensledende på teknologi innen olje og gass og kan blant annet på disse skuldrene bygge en fornybar industri. Jeg tror derfor Norge vil være en sentral leverandør av varer og tjenester, spesielt på teknologiledelse, for å akselerere det grønne skiftet. Innovasjon Norge er Norges eksportråd og har et veldig viktig samfunnsansvar i denne transformasjonen. Å ha en sentral rolle i å sette dette arbeidet ut i livet er en enorm motivasjon for meg.

Hva er ditt livsmotto?

Vær nysgjerrig og ikke vær redd for å feile.

Jeg tror det er veldig viktig å være nysgjerrig og ønske å tilegne seg kunnskap hele livet. I tillegg må kunnskapen brukes til å bygge nye erfaringer. Vær heller ikke redd for å feile og prøve på nytt.

Publisert :
Sist oppdatert :