Hopp til hovedinnhold

Fra okse til traktor - landbruk i Tanzania

Styret og ledelsen i MTC foran deres nye butikk, sammen med leder Innovasjon Norge Øst-Afrika, Eli Bleie Munkelien (sittende nr 2 fra venstre).Foto: Innovasjon Norge
Styret og ledelsen i MTC foran deres nye butikk, sammen med leder Innovasjon Norge Øst-Afrika, Eli Bleie Munkelien (sittende nr 2 fra venstre).
Som i Norge er landbruket i Øst-Afrika dominert av småbønder, og som i Norge på 40-50- tallet ønsker bøndene effektivisering og profesjonalisering gjennom kunnskap og investeringer i mekanisering. Hva skjer når massen går fra sigd til skurtresker og fra okse til traktor? Det gir interessante muligheter og innovative forretningsmodeller.

«Vil man ut av fattigdom kan man ikke være pyse» - Det var klar tale av en kvinnelig småbonde fra Mtu kazi group i Tanzania. Spørsmålet var hvorfor de, i motsetning til de fleste av sine naboer, hadde tatt valget om å bli aksjeeier i MTC – et gründerselskap for småbønder innen risproduksjon i Tanzania. Et selskap som er støttet med kompetanse og kapital av Norges Vel - gjennom finansiering fra Norad.

Mtu kazi group sammen med Eli Bleie Munkelien
Mtu kazi group sammen med Eli Bleie Munkelien (nr 6 fra venstre).

Selskapets vekststrategi for de neste to årene er å tredoble antallet aksjeeiere, investere i mekanisering og foredling for verdiøkning av sluttproduktet, samt og øke tilgangen på kapital. «Men vår viktigste utfordring er markedstilgang. - Kan vi selge til Norge»?

Giver eller partner i forretningsutvikling?

Året var 2018 og 35 bønder takket ja til å spytte inn penger i Mbarali & Neighbours Small Scale Farmers’ Limited (MTC) - som nå har vokst til 100 medeiere. Underveis har eierne skutt inn mer kapital i selskapet. Inngangsbilletten som før kostet 30.000 shilling (ca. 150 kroner) er nå økt til 265.000 shilling. Gjennom økning av egenkapital, koblet med støtten fra Norges Vel og banklån, har de klart å realisere ønskede investeringer. De eier nå blant annet lagerbygning, mølle, utsalgsted for gjødsel og andre innsatsfaktorer, skurtresker, to små lastebiler og kontorlokale i Ilongo. Men vel så viktig som den finansielle støtten de har fått fra Norges Vel har deres kompetanseoverføring og opplæring vært.

En effektiv rekrutteringsmetode er opparbeidelse av «demo plots» – mindre områder som med all tydelighet viser hvordan avlingen ser ut når man benytter riktige metoder og innsatsfaktorer. Fra ett av møtene reiser det seg en mann for å forklare hvilken betydning MTC har. Han er hverken medlem eller deleier. Han var skeptisk til nye metoder. Å investere i ny type frø, i gjødsel, i å bruke tid på kurs – det trodde han ikke på. Så han fortsatte med det gamle, mens flere naboer ble med i MTC. Det varte ikke lenge før han så at hans egen avling, sammenlignet med naboens, var begredelig. Hva i all verden var det naboen gjorde? Han bestemte seg for å gjøre det samme som naboen. Det gav positive resultater. Så positive at han nå sparer for å bli aksjeeier i MTC.

Landbruk i Afrika

Landbruksektoren i Tanzania er landets største sektor målt i BNP og arbeidsplasser. Ifølge myndighetene i Tanzania har landet over 44 millioner hektar dyrkbart landområde, men kun 24 prosent blir benyttet til matproduksjon. Her er det store kommersielle gårdsbruk, men flertallet er små enheter. 70 prosent av de fattige lever på landsbygda og over halvparten er bønder. Der er altså enkelt å se sammenhengen mellom tiltak for å nå bærekraftsmålene og innsats i landbruksektoren.

MTC

MTC har i dag 14 ansatte, et styre bestående av både kvinner og menn i ulik alder.. I tillegg til opplæring i forbedring av risdyrking er en viktig tjeneste å gi tilgang til mikrofinanslån som gir mulighet til å kjøpe blant annet kvalitetsfrø og gjødsel. Kapital fra Self Microfinance og Victoria Financing ble tilgjengelig mot at blant annet styret stilte sine hus og eiendom som pant.

MTC har også inngått en avtale med Yara. Deres gjødsel blir omtalt som den beste, og deres opplæring som svært verdifull. Det var hyggelig å kunne fortelle at selskapet er norsk. Norsk støtte og bistand er høyt verdsatt, men hva tenker styret om å gå fra «aid to trade» – spurte jeg. Svaret kom kontant – fra 2025 står vi på egne ben. De har også store ambisjoner om at MTC skal ekspandere til andre områder i Tanzania. Både for å bidra til bærekraftig utvikling og for å sikre markedstilgang med strategisk posisjonering av selskapet.

På papiret viser MTC til nær en dobling av avlingene, men å se det med egne øyne har størst virkning.

COVID og ny president

Styret og ledelsen i MTC har god forståelse av utfordringer og tiltak for å overvinne dem. Det hverken MTC eller andre har kunnet forutse er selvsagt pandemien og dens påvirkning på økonomisk utvikling. Investeringen i lagerbygning har gjort at de kan selge ris når prisene er gode og dermed også tjene mer penger. Stengte grenser og fallende priser i Tanzania har imidlertid satt en stopper for dette ellers så effektive tiltaket. Både eksport og import har vært gjenstand for endrede reguleringer som har skapt forretningsmessige utfordringer for mange selskaper.

Den nye presidenten, Samia Suluhu Hassan, har på kort tid skapt forbedrede utsikter for utenlandske investeringer og tonen fra toppen er endret. Så er det som alltid spennende å se om man også går fra ord til handling, men allerede etter noen måneder er det flere norske selskaper som melder om at lisenser og avtaler plutselig har kommet gjennom papirmøllen.

Fremtiden er mekanisert

Alle fremskritt måles nøye, og det finansielle regnskapet til MTC viser både omsetning og inntekt fra investeringene. For eksempel viser regnskapet fortjeneste på investering i en skurtresker etter kun to måneder på ca 20.000 kroner. Det er kanskje ikke en imponerende sum, men det er lett å la seg imponere av MCT og deres investorer og medlemmer. I dag både sås og høstes det for hånd. Det diskuteres heftig med mye latter hvorvidt innhøsting er en jobb for mennene eller kvinnene.

Innhøsting er et spesielt tungt arbeid som i dag utføres med sigden i hånden og ryggen bøyd i dagesvis i stekende sol. Det er rift om å leie skurtreskeren, så innkjøp av flere maskiner står høyt på investeringslisten.

Med positiv og nøye dokumentert finansiell historikk, god virksomhetsstyring og konsistent forretningsutvikling vil selskapet og medlemmene ha tilgang på kapital – det er noe av det de har lært om forretningsutvikling og entreprenørskap i regi av Norges Vel.

Av Eli Bleie Munkelien, leder for Innovasjon Norge i Øst-Afrika.

Kontakt

Profilbilde av Eli Bleie Munkelien
Eli Bleie Munkelien
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :