Hopp til hovedinnhold

Grønn mobilitet i USA

Glade forretningsfolk som sykler på bygateFoto: Maskot, GettyImages
Flere store amerikanske selskaper og amerikanske stater vil ta aktivt del i det grønne skiftet, og prioriterer grønne løsninger for transport på land og på vann.

Grønn mobilitet på land

Flere og flere store amerikanske selskaper innen bil-, transport- og energibransjen endrer nå sin strategi og visjon for å aktivt ta del i det grønne skiftet og utviklingen av et konkurransedyktig EV-marked.

I tillegg har den nye infrastrukturloven som mål å investere 200 milliarder dollar over 10 år i prosjekter for elektrifisering av offentlig transport, installasjon av infrastruktur for elektrisk ladning og utvidelse av assosiert fornybar energikapasitet.

Det grønne skiftet representerer en mulighet for å dele erfaringen og kompetansen vi har i Norge, basert på velutviklede og avanserte løsninger som effektivt kan kommersialiseres. Det være seg innenfor elektrifisering av busser, jernbane, infrastruktur for energilagring eller ladestasjoner for elbiler.

Våre aktiviteter innen grønn mobilitet på land i USA

  • Delegasjon fra New York og California til Norge med både offentlige og private aktører
  • Nordisk paviljong på ITS World Congress i Los Angeles med norsk næringsliv til stede

Grønn mobilitet på vann

Å sikre et renere miljø og mindre forurensing gjennom modernisering av maritim transportflåte, ferger, skip og kommersielle fartøy er en prioritet for mange amerikanske stater.

Delstaten Washington har satt seg tydelige mål om å elektrifisere fergeflåten, og flere skipsverft i Mexicogulfen forbereder seg på utviklingen av nye støttefartøy til det raskt voksende havvindmarkedet.

Våre aktiviteter innen maritim næring i USA

  • Nettverksarrangement og tekniske seminarer på Pacific Marine Expo & Workboat Show
  • Programaktiviteter sammen med Washington State for å fremme norsk teknologi og løsninger for å dekke behovet for elektrifiseringer av ferger, samt oppgraderingen av fiskeflåten
  • Prosjektaktiviteter rettet mot skipsverftene langs Mexicogulfen for posisjonering av norsk teknologi og løsninger som kan dekke maritim havvindsbehov.
Publisert :
Sist oppdatert :