Hopp til hovedinnhold

Grønn skipsfartsteknologi i Kina

Fargerikt bilde av Sanghai i Kina fra oven© Getty Images
Det er mange eksportmuligheter for norsk teknologi og grønne løsninger i kinesisk innenlands skipsfart. Mulighetene er resultat av størrelsen på det kinesiske skipsbyggingsmarkedet og landets fokus på bærekraftig økonomisk vekst drevet av rask urbanisering og et enormt hjemmemarked.

Ifølge Clarksons Research vil Kina fortsette å styrke sin posisjon som en ledende skipsbyggingsnasjon gjennom økt konsolidering i bransjen. Kinas ti største verft forventes å stå for 70 prosent av landets samlede produksjon i 2020. Kina spås også å overta Japans plassering som verdens nest største skipseiernasjon innen 2020.

Norske bedrifter

For norske bedrifter i sjøfarts- og offshorenæringen finnes det mange muligheter til å få en fot innenfor det asiatiske markedet. Den tradisjonelle verftsindustrien flytter til landene som kan tilby lave byggekostnader, god systemintegrasjon og kostnadseffektive ingeniørtjenester kombinert med billig finansiering. Derfor har tyngdepunktet i verftsindustrien forflyttet seg fra Japan til Korea og nå videre til Kina.

Kinesiske verft har enorm kapasitet. For å kompensere for fremtidig nedgang i nybygg har verftene styrket kompetansen på bygging av mer avanserte fartøy og økt kapasiteten for reparasjon og vedlikehold. I denne omstillingsprosessen oppstår mange muligheter for norske bedrifter i sjøfarts- og oljenæringen.

Norske leverandører av skipsutstyr har fulgt med på denne trenden og økt eksporten av avanserte fartøy og offshore rigger til kinesiske verft. Ulike forretningsmodeller benyttes: leverandør til kunde, forsknings- og utviklingssamarbeid, fellesforetak (joint venture) og samarbeid om lokal produksjon.

Ren energi

Kina har et stort behov for ren energi og teknologi som kan redusere forurensingen. Et bidrag til dette vil være lettere brenselolje for skipsmotorer og batteri- og hybridteknologi for ferger og skipstransport på elver og i havner.

LNG-markedet i Kina forventes å vokse i tiden fremover, drevet fram av politiske initiativer og økende etterspørsel i markedet. Norske leverandører av teknologi og tjenester innen LNG-segmentet vil finne muligheter i dette markedet.

Langtidsplan for nærskipsfart

I juni 2020 lanserte kinesiske myndigheter en langtidsplan for utvikling og forvaltning av skipsfart på Kinas innlandsvassdrag. Planen setter klare målsetninger for årene 2035 og 2050, og dette vil åpne opp markedsmuligheter for norsk kompetanse på nærskipsfart. Kinesiske kunder etterspør avansert teknologi på områder hvor norske aktører er ledende, som rene energiløsninger, innovative skipstyper, havnefasiliteter, skipsutstyr og løsninger for navigasjon og telekommunikasjon. Nybygg og tjenesteleveranser til shipping- og offshorenæringen vil omfatte markeder i hele Asia.

Klimasatsing

Som et ledd i klimasatsingen skal Kina kutte i utslipp fra innenlands skipsfart. Nye direktiver fra myndighetene vil gi ringvirkninger i kinesisk maritim næring, hvor anslagsvis 110 000 skip i innenlands trafikk utgjør et betydelig markedspotensial for norske leverandører. Det vil også være behov for investeringer i infrastrukturen på land. 

Grønt drivstoff

Myndighetene ønsker å legge til rette for økt bruk av miljøvennlig drivstoff som flytende naturgass, biogass, batterier, landstrøm og hydrogen. Kinesiske selskaper har fortsatt relativ begrenset erfaring på disse områdene og er på utkikk etter erfarne samarbeidspartnere, blant annet for å redusere risikoen i omstillingsfasen.

Status som pionerer innenfor grønn skipsfart gir norske leverandører høy troverdighet og mulighet til å posisjonere seg som samarbeidspartnere for det grønne skiftet i kinesisk maritim næring.

Elektriske fartøy

Storstilt elektrifisering av innenlandsflåten har ikke kommet i gang i Kina, men det finnes allerede flere interessante prosjekter med hybrid-fartøy, elvecruise og ferger. Flere aktører planlegger oppgradering av sine skip og terminaler. I Shanghai forventes det en oppgradering av tilbudet for restaurant- og sightseeing-fartøyer som vil øke antall årlige passasjerer fra tre til fem millioner.

Styrk ditt nettverk

Våre kontorer i Beijing og Shanghai har god forståelse av det kinesiske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.

Publisert :
Sist oppdatert :