Hopp til hovedinnhold

High Potential Opportunities - HPO

Nærbilde av en hav-vindturbin på havetFoto: Getty Images
High Potential Opportunities (HPO) er et eksportprogram der konkret etterspørsel i andre land styrer eksportsatsingene. Innovasjon Norge og hele "Team Norway" hjelper norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter på over 500 millioner kroner.

Sammen med Team Norway, det vil si virkemiddelapparatet, departementer, ambassader, næringsklynger og næringsorganisasjoner, har Innovasjon Norge en sentral rolle i å finne, validere, iverksette og koordinere offentlige aktørers støtte og assistanse i eksportprogrammet HPO.

Hva er et HPO-prosjekt?

Et HPO-prosjekt er en flerårig (4-6 år) eksportkampanje der Team Norways samlede verktøykasse benyttes for å bistå en gruppe norske bedrifter med å vinne internasjonale kontrakter.

Det skal identifiseres en etterspørsel i markedet som kan møtes av et norsk tilbud. Markedsmulighetene skal tilsvare en kontraktsverdi på minimum 500 MNOK som det er realistisk at de norske bedriftene kan vinne i løpet av prosjektperioden.

Forslag til nye prosjekter med stort potensiale for norsk næringsliv kan komme fra alle relevante aktører, for eksempel Innovasjon Norges utekontor og regionkontor, samarbeidspartnere i Team Norway, eller næringslivet selv.

Kriterer for HPO

Følgende kriterier må oppfylles for at et HPO-prosjekt skal godkjennes:

  1. Norske bedrifter skal vinne kommersielle kontrakter. Markedsmuligheter, kunder og tidslinjer skal identifiseres.
  2. Den norske delen av den identifiserte kontraktsverdien skal være minst 500 millioner NOK og tildeles innen en periode på 6 år.
  3. Det skal være en realistisk mulighet for at de norske selskapene kan vinne kontraktene.
  4. Selskapene må forplikte seg til å satse på de konkrete markedsmulighetene og samarbeide med Team Norway.
  5. Team Norway skal gi merverdi til prosjektet.

Foreslå et HPO-prosjekt for vurdering

Hvis du har et forslag som tilfredsstiller kriteriene for et prosjekt, vennligst kontakt oss ved å bruke skjemaet under:

Kontakt oss for spørsmål om HPO-programmet

Protrett av Rita Brokstad
Rita Brokstad
Spesialrådgiver
Bilde av : Anita Kari Solheim Pieper
Anita Kari Solheim Pieper
Spesialrådgiver
GE
Gyrid Espeland
Rådgiver

Aktive HPOer

Publisert :
Sist oppdatert :