Hopp til hovedinnhold

Hilde Hukkelberg brenner for det britiske markedet

Hilde HukkelbergFoto: Nina Rangøy
Hilde Hukkelberg har ledet Innovasjon Norges London-kontor i overkant av ti år, og har skalering av globale vekstselskaper som spesialfelt. Midt i håndtering av korona og brexit deler hun noen tanker om hva som skal til for at norsk næringsliv beholder sitt aller største eksportmarked.

Navn: Hilde Hukkelberg

Bakgrunn: Tidligere diplomat og spesialrådgiver med utestasjonering i USA og Storbritannia. Har jobbet tett med ledende innovasjonsmiljøer i Silicon Valley, UK og Europa og har vært med på å etablere Innovasjon Norges Tech City Executive Accelerator (TEA) i London.

Nåværende stilling: Leder Innovasjon Norges kontor i London

Antall ansatte på kontoret: 9

Hva er den viktigste oppgaven til Innovasjon Norges utekontorer?

Å skape verdier for Norge både gjennom å motivere flere selskaper til å utforske globale markedsmuligheter og ved å promotere Norge. Lykkes selskapene, så har vi lykkes.

Er det noen bestemte sektorer Innovasjon Norge UK & Ireland har spesielt fokus på?

Vi bistår mange ulike sektorer, men har samtidig en spisset satsning innen reiseliv, smarte samfunn og skalering av Norges ledende vekstselskaper.

Hva er det mest givende prosjektet du har vært med på i din tid som kontorleder?

Vi har en kompetent og attraktiv kundeportefølje som det er gøy å jobbe med. Målet er alltid å øke synlighet og veksttakten til selskapene, og det ultimate målet er å bidra til at norske team lykkes med større gjennombrudd. Resultatet for Norge er flere arbeidsplasser og en styrket innovasjons- og skaleringskapasitet som kan gjenbrukes på nye muligheter. Det mest givende prosjektet er alltid det neste!

Fortell hva som er formålet med akseleratorprogrammet TEA og hvem det er for?

TEA (Tech Executive Accelerator) ble lansert i London i 2013 med mål om å bygge en portefølje av norske teknologiselskaper som tiltrekker seg global oppmerksomhet. TEA er rettet mot mer modne vekstselskaper, og flere av Norges raskest voksende teknologiselskaper har deltatt. Programmet adresserer muligheter knyttet til digitalisering, nye forretningsmodeller, oppkapitalisering og tempo på skalering. Spesielt fremveksten av kunstig intelligens og industriell IoT som på innovative måter kobler sammen data og som muliggjør plattform-baserte forretningsmodeller (as-a-service modeller) står sentralt.

De siste tre årene har vi samarbeidet med flere store norske selskaper som ser fordelene ved å digitalisere driften, både for å spare kostnader, oppnå mer forutsigbar drift, redusere miljøutslipp og vekst i form av nye forretningsområder. Eksempler er Tomra, Equinor, Cognite (AKER), DNB, Telenor og EVRY. Vi opplever at endringstakten globalt er høy, og vi har jobbet fortløpende med å hente ut potensialet i programmet på nye måter.

Har norske bedrifter noen fortrinn på det britiske markedet?

Generelt holder norske produkter høy kvalitet; norske selskaper er til å stole på og spiller på lag. Norge er Storbritannias tolvte største handelspartner og spesielt energisamarbeidet med Norge er viktig. Både Norge og Storbritannia har forpliktet seg til ambisiøse mål for klima og bærekraft frem mot 2030, og mens Storbritannia vil kunne ha stor nytte av norsk teknologi, vil Norge nyte godt av Storbritannias kompetanse og produkter på “Green Finance”. Sistnevnte er blant annet tema på COP26 som arrangeres i Skottland i 2021. For norske selskaper representerer London en umiddelbar nærhet til en global handelshub. Både infrastruktur og human kapital knyttet til finans og tech gjør at mange globale aktører er aktive her.

Hva betyr brexit for norske eksportbedrifter? Hvilke utfordringer møter de som allerede eksporterer til Storbritannia og hva slags innvirkning vil det ha for de som ser på UK som marked?

Brexit medfører usikkerhet. Som bedrift er det viktig å være oppdatert på handelstekniske endringer, flyten av arbeidskraft og eventuelle kontraktsmessige tilpasninger. Jeg vil anbefale å sette seg inn i informasjon som er tilgjengelig både fra norske og britiske myndigheter, NHO og Innovasjon Norge. Det er forventet at vareflyten, særlig på grensen mellom Storbritannia og Frankrike, vil bli betydelig forsinket fra 1. januar. Norge og Storbritannia har gode handelsrelasjoner som begge parter bør være interessert i å ivareta. Jeg føler meg trygg på at dette går seg til på en fornuftig måte relativt raskt. Covid-19 påvirker nok både reise og handel mer enn brexit vil gjøre.

Hvordan påvirkes virksomheten deres på kontoret av pandemien?

Signalene på at Covid-19 ville bli krevende kom tidligere her enn i Norge, og vi fikk fort etablert en beredskap for å best mulig å ivareta våre ansatte. Derfra har fokuset vært å støtte kunder og partnere. Industrier rammes forskjellig, og spesielt for reiselivsnæringen er situasjonen veldig akutt. Samtidig har flere av Norges mest lovende tech-selskaper som vi jobber med, hatt en god utvikling til tross for restriksjonene som pandemien medfører.

Hva tenker du skal til for at Norge skal lykkes som eksportnasjon når olje og gass ikke lenger er vår hovedeksport?

Det er mange utfordrere, og for å hevde oss blant de beste, må vi ta frem talenter med spisset og relevant kunnskapsnivå. Spesielt innenfor tekniske fag. Videre må norske bedrifter ha ambisjoner, fokus og kunnskap om å vokse ute. Til sist er det vår evne til markedsføring og salg av konkurransedyktige tjenester og produkter som i stor grad vil definere om det blir et nytt eksporteventyr for Norge.

Hva er det viktigste som skjer på Innovasjon Norges London-kontor fremover?

De neste fem årene skal vi sammen kunder, eiere og kolleger levere på et ambisiøst eksportoppdrag. Her vil det inngå en rekke markedsaktiviteter, og jeg inviterer alle som har ambisjoner og er nysgjerrige på hva som kommer, til å ta kontakt med oss.

Publisert :
Sist oppdatert :