Hopp til hovedinnhold

Holli Mølle AS vinner Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Viken 2023

Ansatte i Holli Mølle viser frem Bedriftsutviklingsprisen 2023© Innovasjon Norge
Ansatte i Holli Mølle viser frem prisen som ble delt ut av regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.
Holli Mølle AS i Spydeberg har vunnet Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Viken for 2023. De foredler økologisk, norsk korn fra hele 55 ulike kornprodusenter til nye, gode kornprodukter som stadig flere kunder har fått sansen for.

Vinneren har etablert en solid bedrift i Spydeberg. Basert på kornsorter fra hele vår kulturs historie innen korndyrking - fra første kjente kornslag til de mest moderne sortene produserer Holli Mølle mel til alle formål. Bedriften bidrar til å øke produksjon og forbruk av norsk, økologisk korn.

Vinnerbedriften har med sin langsiktige og innovative tilnærming klart å utnytte gårdens og landbrukets ressurser på en lønnsom måte. Bedriften har gjennom kreative metoder klart å profilere gamle kornsorter, og skapt økt etterspørsel etter tradisjonelle produkter.

– Prisen gir en anerkjennelse av bedriftens langvarige arbeid med bærekraft og nyskaping. Holli Mølle har jobbet med dette siden oppstarten i 2007 og er en stolt vinner av Bedriftsutviklingsprisen for Viken i 2023, sier gründer og styreleder i Holli Mølle AS, Trygve Nesje.

Lange tradisjoner

Årets vinner etablerte mølle i driftsbygningen på familiegården i Spydeberg i 2007, men det har vært drevet møllevirksomhet i familien i mange hundre år opp mot 1700-tallet. Bedriften er en solid næringsmiddelbedrift som lager og omsetter mel og kornprodukter basert på norskprodusert korn. Bedriften produserer av spelt, gamle kornsorter og hvete, alt økologisk dyrket.

Vinneren har gjennom sin virksomhet bidratt til å øke etterspørsel etter økologiske melprodukter. Dette har videre bidratt til økt økologisk kornproduksjon i Norge, og bidratt til økt andel forbruk av norsk korn som er viktig for selvforsyningsgraden for Norge. Det er 55 kornprodusenter som leverer på kontrakt til bedriften. Råvarene behandles med full sporbarhet slik at melet merkes med hvilken gård kornet kommer fra. At bedriften produserer av norskproduserte og økologiske råvarer bidrar til redusert transport, mindre bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, og dermed økt miljømessig bærekraft.

Bedriften er svært bevisst på å bruke lokale arbeidstakere og leverandører ved oppgradering eller utbygging i bedriften, og har også et sterkt sosialt engasjement. Dette vises blant annet gjennom at de ansetter mennesker med reduserte forutsetninger for arbeidslivet, og rekrutterer en stor del av arbeidstakere gjennom NAV.

Bærekraft og innovasjon

Holli Mølli AS har gjennom mange år vært en viktig drivkraft i verdikjeden for økologisk kornproduksjon og er en veldig verdig vinner av Bedriftsutviklingsprisen for Viken 2023, mener regiondirektøren for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

– De imponerer stort med sine kvalitetsprodukter og har lyktes godt med salg til svært mange ulike kundesegmenter, sier hun.

Kandidatene til årets pris ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon. Juryen har bestått av representanter fra Innovasjon Norge, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.

God økonomi

Til tross for at Holli Mølle i stor grad også er en råvareleverandør til næringsmiddelindustrien klarer de å ta ut priser som sikrer bra økonomisk overskudd. Dette oppnår de gjennom god profilering og utvikling av spennende produkter. Bedriften har stort fokus på produktutvikling for å dekke kundenes behov.

Samlet sett driver bedriften bærekraftig, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Når de i tillegg bidrar til økt norsk, økologisk kornproduksjon og gjennom det økt matberedskap er kandidaten en klar vinner av årets Bedriftsutviklingsprisen i Viken.

Publisert :
Sist oppdatert :