Hopp til hovedinnhold

Hvem har fått tilbud om finansiering fra oss?

Forstørrelsesglass på gul bakgrunn© GettyImages
Se hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering i form av lån, garantier og tilskudd.

Under ser du en tabell over hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering, og hva slags type finansiering dette er.
Kunder du finner i denne listen, kan ha takket nei til tilsagnet eller på annen måte redusert tilsagnsbeløpet.
Oversikten viser ikke bedrifter som har fått rådgivning eller deltatt på noen av våre kurs og programmer.

Du kan snevre inn søket på virkemiddel, år og fylke, eller søke på bedrift under "Navn".

Merk at alle tilsagn er uten EØS-oppdrag og rentestøtte.
Vi har visualisert næringshovedområdene og lagt inn en kort forklarende tekst. Denne stemmer ikke overens med summen av det som ligger i tabellen. I visualiseringen har vi utelukket alle tilsagn der vi ikke har næringskoden på kunden (for eksempel personkunder).

Last ned tildelinger i csv-format


Spørsmål og svar til tabellen

Publisert :
Sist oppdatert :