Hopp til hovedinnhold

Hvordan bygge gode team?

En gjeng med glade folk med forskjellig etnisk opphavFoto: Robert Daly
Kolleger tar en selfie sammen
I dag er kunnskap og kreativitet de viktigste innsatsfaktorene i veldig mange virksomheter – ikke minst i gründerbedrifter. Få tips og råd til hvordan du kan tiltrekke, lede og beholde talenter som kan bidra til vekst i din bedrift.

Det er godt dokumentert at bedrifter som har et mangfold når det gjelder kjønn, alder, kompetanse, funksjon og kulturell bakgrunn har et annet tilfang av ideer og perspektiver enn bedrifter som er mer homogene. Mangfoldige virksomheter har også bedre forutsetninger for å utvikle løsninger som treffer kundenes behov.

Men hvordan få tak i de beste hodene? I vår guide til mangfold kan du som gründer hente inspirasjon til å sette sammen det teamet du trenger for å bli mer innovativ, oppnå høyere verdiskaping og kanskje gjøre suksess internasjonalt.

Entreprenørskap og kjønn

Til tross for at vår kultur bærer preg av mer likestilling enn kulturen i mange andre utviklede land, er kvinneandelen blant entreprenører ikke høyere. Hva er årsaken? I rapporten Kvinnelig entreprenørskap i Norge: Utviklingstrekk, hindre og muligheter går vi gjennom utviklingen i kvinnelig entreprenørskap i Norge og kjennetegn ved de som starter opp egen virksomhet. Da ser vi ikke bare på kvinner, men også på særtrekk ved menn.

Rapporten, som er skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Innovasjon Norge, gir en rask innføring i forhold som kan forklare hvorfor det er færre kvinnelige enn mannlige entreprenører i Norge. I tillegg presenteres noen forslag til hva som kan gjøres fra det offentliges side for å stimulere flere kvinner til å starte opp for seg selv.

Rapporten er også oversatt til engelsk: Female Entrepreneurship in Norway - Development, barriers and opportunities.

Publisert :
Sist oppdatert :