Hopp til hovedinnhold

Hvordan dele konfidensiell informasjon

Når du jobber med en innovativ løsning du vil kommersialisere, trenger du å presentere den for andre for å komme videre. For å regulere dette og hindre at konfidensiell informasjonen blir offentlig tilgjengelig, kan en fortrolighetsavtale være et nyttig verktøy.

Avtalen kan for eksempel benyttes i dialog med en potensiell samarbeidspartner, utvikler eller produsent. Fortrolighetsavtalen er et viktig signal til den du møter om at informasjonen du legger fram er noe du ikke ønsker distribuert, og at det medfører et juridisk ansvar å signere på avtalen.

En fortrolighetsavtale gjør presentasjonen av informasjonen tryggere. Fortroligheten er gjensidig, og begge parter kan kommunisere mer åpent med hverandre. Avtalen er også viktig for å holde oversikt over hvem som har fått informasjon om hva i prosjektet.

Ikke fortell mer enn nødvendig

Du bør bruke en fortrolighetsavtale med forsiktighet og omtanke. Det kan være fornuftig ikke å fortelle flere detaljer enn nødvendig selv om du benytter slike avtaler. Husk at avtalen gjelder bare for informasjon som ikke er offentlig kjent fra før.

Vær oppmerksom på hvem som undertegner avtalen, har personen som undertegner fullmakt til å forplikte hele bedriften, eller bare seg selv? Det er også viktig å tenke på hvordan de skal kunne ta informasjonen videre til andre internt i bedriften.

Dersom dere deler fortrolig informasjon i form av et dokument, kan man merke dokumentet med "KONFIDENSIELT".

Husk også å skrive referat fra møter som bekreftes av alle deltakerne, for å dokumentere hva som er avtalt.

Innovasjon Norges ansatte har lovpålagt taushetsplikt som er det absolutt sterkeste vern din idé kan ha, og signerer ikke fortrolighetsavtaler.

Eksempler på fortrolighetsavtale

Confidentiality agreement in English


Fortrolighetsavtale på norsk

Dersom dere bestemmer dere for å gå videre i samtalene med en mulig samarbeidspartner om å utvikle et produkt sammen bør det inngås en samarbeids- eller lisensavtale om utvikling av og den kommersielle utnyttelsen av denne. Se informasjon under lisensavtaler.

Forretningshemmeligheter

Forretningshemmeligheter i form av sensitiv informasjon er regulert ved egen lov, se forretningshemmelighetsloven.

Publisert :
Sist oppdatert :