Hopp til hovedinnhold

Hvordan lage forretningsmodell?

Hånd som skriver på tavle© Getty Images
Hånd tegner med tusj på en plansje
Når man bygger et oppstartsselskap er det verdifullt å ha en skalerbar forretningsmodell. På denne siden kan lese om verdien av å bruke forretnignsmodell, finne nedlastbare ressurser du kan bruke selv og melde deg på kurs i forretningsmodellering.

En forretningsmodellen gir en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger.

Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

  • hva skal du levere?
  • hvem er kunden?
  • hvem er venner og konkurrenter?
  • hvordan skal du selge?
  • hvordan skal du ta betalt?
  • hvordan skal du levere?

Når du skal kommunisere dine ideer

I tidlig fase vil det aller meste være mer eller mindre usikre ideer. Det vil si at de ikke er testet og bekreftet, eksempelvis, på betalende kunder. Vi anbefaler at du starter med å skisse forretningsmodellen, gjerne flere varianter. Dette tror vi er mer nyttig enn å bruke lang tid på å skrive en detaljert forretningsplan. Dine ideer om forretningsmodellen kan du drøfte med både medarbeiderne dine, og oss i Innovasjon Norge.

Banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere vil ofte forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Enkelt rammeverk for å skissere ideer

Det finnes flere fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller. Business Model Canvas er en metode vi har god erfaring med.

Business Model Canvas er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder. Verktøyet er et rammeverk som består av ni byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.

Digitalt minikurs i forretningsmodellering

Vi har laget et nettbasert kurs for alle som jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Kurset er for dere som ønsker å ta i bruk Business Model Canvas (BMC) som verktøy i egen virksomhet, og ønsker at alle involverte skal få samme introduksjon. Du styrer egen fremdrift og du kan bruke verktøyene så lenge du vil.

Du får:

  • Verktøy for å jobbe med forretningsmodeller. Innsikt i et visuelt verktøy som nærmest har blitt en industristandard for å beskrive forretningsmodeller.
  • Felles språk. Bli tryggere og raskere til å beskrive ulike forretningsmodeller. Kan brukes for å kommunisere internt i bedriften, med eksterne aktører, hjelpere og potensielle partnere.
  • Felles forståelse. Få bedre forståelse for hvordan forretningsmodeller fungerer og eventuelt ikke fungerer som ønsket.

Ressurser

Last ned og skriv ut mal for Business Model Canvas.

Det anbefales å bruke verktøyet til å tenke alternativt. Ofte er det ikke din første idé som er den beste. Med enkle verktøy som dette, kan man skissere mange alternativer. Og til syvende og sist må jo alt testes. Det mest krevende er ofte å finne ut hva som bør testes først, hvordan man skal teste, og hvordan man skal dokumentere hva som fungerer (og hva som ikke fungerer).

Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap du skaffer deg. Vurder, revidér og oppdater forretningsmodellen etter hvert som du lærer.

Her er en video som helt kort viser hvordan verktøyet fungerer:

Publisert :
Sist oppdatert :