Hopp til hovedinnhold

Hvordan lykkes jeg med min idé?

Animasjonsbilde av kvinnelig gründer med mennesker i bakgrunn© Animasjon: Fete Typer
Har du tenkt å starte bedrift? Her får du tips og råd til en smidig idé- og forretningsutvikling.

Er det behov for min idé?

Det er spesielt tre spørsmål du bør stille deg i startfasen for å finne ut om du har et godt utgangspunkt for å gå videre med din idé:


1. Løser ideen et faktisk problem?

Finnes det et marked for ideen din? Løser ideen et faktisk problem og er noen villige til å betale for å få det løst?

Inntil du får bekreftet at det er et reelt behov for din løsning, kan du bare anta at det eksisterer et marked.

Et godt sted å begynne er å stille spørsmål til mennesker rundt deg:

 • Er dette et problem for deg?
 • Hvordan løser du det i dag?
 • Hvordan ønsker du det løst?

2. Kjenner du kundene dine?

Når du har bekreftet at det er et behov for din idé, må du finne ut om det eksisterer et reelt marked.

 • Hvem tror du kundene er?
 • Hva er viktig for dem?
 • Er de mange nok?
 • Hva er de villige til å betale?

Når du har dannet deg et bilde av hvem som er kundene dine, bør du oppsøke personer i målgruppen og snakke med dem for å teste hypotesene dine.


3. Skiller du deg fra dine konkurrenter?

Det kan finnes mange produkter som dekker det samme behovet som din løsning.

 • Vet du hvem konkurrentene dine er?
 • Hvorfor skal kundene velge din løsning, i stedet for det som allerede tilbys i markedet?

Tenk over hva som gjør din løsning unik og hvordan den skiller seg fra eksisterende tilbud.

Du må ha et godt svar på hva som er ditt konkurransefortrinn.

Hvordan får jeg min første kunde?

Testing i markedet gir deg mulighet til å justere produktet eller tjenesten din underveis.

Det er viktig å teste produktet tidlig på en gruppe mennesker, slik at du unngår å bruke for mye tid og ressurser på å utvikle en løsning du bare tror at kunden vil ha.


1. Har du en fungerende prototype?

En tidlig versjon av produktet eller tjenesten din bør kun inneholde akkurat det som trengs for at kunden skal kunne forstå ideen din. Denne minimumsløsningen kalles MVP (Minimum Viable Product).

Med en MVP kan du få kunnskap om kundenes behov og ønsker på et tidlig tidspunkt, uten å ta for stor risiko.


2. Er noen villige til å være testkunder?

På dette tidspunktet bør du ha en klar formening om målgruppen til produktet eller tjenesten din. Bruk testkunder for å finne ut av hvordan målgruppen responderer på løsningen din. Da vil du raskt kunne avdekke svakheter og mulige forbedringer.


3. Videreutvikler du ideen din basert på tilbakemeldingene?

Med prototyper og testkunder vil du få verdifulle innspill til forbedringer og endringer, direkte fra potensielle kunder. Bruk tilbakemeldingene, gjør endringer og gjenta prosessen til du er klar for lansering til et større marked.


Hvem skal jeg bygge bedrift med?

All erfaring viser at gründere som har et godt team rundt seg har større sjanse for å lykkes.


1. Vet du hva slags kompetanse du trenger?

For å gjøre ideen din om til en levedyktig bedrift, vil du sannsynligvis trenge kompetanse og erfaring som du ikke selv har.

Det er ikke nok å ha verdens beste produkt, dersom du ikke får det ut til kundene. Selv om det vil variere hva som utgjør et godt team, er det spesielt to behov som går igjen:

 • Økonomi
 • Salg og markedsføring

2. Har du et godt sammensatt team?

Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse og kulturell bakgrunn kan gi flere og bedre ideer, og øke sjansen for å lykkes. Derfor er det gjerne en fordel om ikke alle i teamet har samme bakgrunn.


3. Vet du hvor du finner de riktige folkene?

Mange gründere starter bedrift sammen med venner, studiekamerater eller andre bekjente. Det gir trygghet, men er ikke nødvendigvis det bedriften trenger.

I tillegg til det formelle teamet, bør du være bevisst på å bruke eget nettverk, bedriftens styre, investorer eller andre som kan gi gode råd og sparring.


Hvordan skaffer jeg penger?

Du har en god idé, et solid team og du vet at det finnes et marked for produktet eller tjenesten din.

Behovet for mer penger har kanskje allerede meldt seg? Med kapital, investorer og "smarte penger" har du et godt grunnlag for å lykkes.


1. Har du nok kapital til å realisere ideen din?

Det er lang vei fra en idé til et ferdig produkt eller tjeneste, og det kan ta tid å slå gjennom i markedet.

I den perioden vil du og teamet ditt trenge penger til utvikling, produksjon, markedsføring og lønn. Du må trolig få hjelp av andre for å finansiere ideen din.


2. Vet du hvordan du skaffer finansering?

Du er mulig å hente kapital fra familie og venner, banker, investorer og offentlige støtteordninger - eller crowdfunding. Uansett hvem du skal henvende deg til, må du selge ideen din.

Du må lage en presentasjon - en pitch - hvor du forteller om ideen, teamet, markedet og mulighetene.


3. Har du tilgang på "smarte penger"?

Det finnes ulike finansieringskilder, og betingelsene som følger med vil variere.

Penger er ikke gratis, og investorer vil ha noe igjen. De vil mene noe om hvordan du skal utvikle selskapet og derfor er det viktig at dere finner tonen.

"Smarte penger" er kapital fra investorer, som i tillegg til å tro på idéen din, har både kompetanse og nettverk som kan hjelpe bedriften din videre.

Det er viktig å ha med seg de riktige investorene, som har evne og vilje til å være med på hele ferden og kan bidra med kompetanse, nettverk og kapital i flere omganger


Publisert :
Sist oppdatert :