Hopp til hovedinnhold

Incoterms® 2020

Gul trailer på tollgrensa© Hampus Lundgren
Incoterms («International Commercial Terms») setter globale standarder for leveringsvilkår mellom kjøper og selger.

Handel mellom eksportører og importører skal fungere mest mulig problemfritt – derfor blir anerkjente og standardiserte regler utviklet av ICC benyttet.

Leveringsbetingelsene finnes i 90 prosent av alle globale kjøp og salgsavtaler, og sørger for at du minimerer sjansen for misforståelser og reduserer risikoen for mulige tvister.

Regelverket ble for første gang tatt i bruk i 1936. I dag er det 500 eksperter fra 40 land som videreutvikler dette regelverket, slik at det er tilpasset dagens handel og transport. Incoterms 2020 er siste versjon av regelverket som brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Er du usikker på hvilken klausul du bør velge? Her finner du en digital guide for bruk av Incoterms.

Incoterms regulerer i hovedsak tre ting

  • Risikoovergang mellom kjøper og selger
  • Transportkostnader og fordeling av disse
  • Fordeling av eksport og importformaliteter

Her finner du en forenklet versjon av Incoterms 2020 (PDF)

Incoterms 2020 og transportforsikring

Selger eller kjøper vil i de fleste tilfeller ha behov for transportforsikring uavhengig av leveringsbetingelse.

Av Incoterms' elleve tema handler CIP (cost insurance paid to) og CIF (cost insurance freight) om transportforsikring. Disse regulerer selgers forsikringsplikt. Bortsett fra ved bruk av CIP og CIF, overlater Incoterms spørsmålet om forsikring til partene selv. Hvis du bruker en av disse klausulene, er du forpliktet til å forsikre forsendelsen. Den mest praktiske løsningen er at partene sørger for egen transportforsikring på den del av transporten hvor den enkelte bærer risikoen. Leveringsstedet regulerer hvem som bærer risikoen for tap og skade av varer under transporten.

  • Ved bruk av CIP som leveranseklausul skal selger forsikre på vilkåret (A) Institue Cargo Clauses or similar clause.
  • Ved bruk av CIF som leveranseklausul skal selger forsikre på minimum vilkår (C) Institute Cargo Clauses or similar clause.

Spørsmål og svar om Incoterms 2020

Publisert :
Sist oppdatert :