Hopp til hovedinnhold

Innovasjonsstøtte til SMB (GBER art. 28)

Støtteberettigede kostnader

  1. Kostnader ved å oppnå, validere og beskytte patenter og andre immaterielle rettigheter.​
  2. Kostnader ved å få utlånt høyt kvalifisert personell fra en forsknings- og kunnskapsformidlingsorganisasjon eller fra en stor bedrift, til å arbeide med forskning, utvikling og innovasjon i en nyopprettet funksjon i støttemottakers virksomhet forutsatt at dette ikke erstatter eksisterende personell.
  3. Kostnader til innovasjonsrådgivning og til innovasjonsstøttetjenester.​​

Unntak

Innovasjonsstøtte på over EUR 5 mill. pr virksomhet pr prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader. Imidlertid er det anledning til å forhøye støttesatsen til 100 % for kostnader til innovasjonsrådgivning og innovasjonsstøttetjenester under forutsetning av at det samlede støttebeløp til slik rådgivning og slike tjenester ikke overstiger EUR 200 000 pr. bedrift innenfor en 3 års periode.

Publisert :
Sist oppdatert :