Hopp til hovedinnhold

Internship via Erasmus

EU flagg som blafrer i vindenFoto: Markus Spiske/Unsplash
Gjennom en samarbeidsavtale med Erasmus+ tilbyr Innovasjon Norge internship for NHH-studenter på våre kontorer i Europa. Studentene som søker skal være godkjent av NHH til deres nye Intern Abroad-kurs som er innført på bachelor- og masternivå og hvor hvert kurs gir 7,5 ECTS, i tillegg til godkjent for Erasmus-stipend.

Hva er Erasmus+?

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innen utdanning i Europa og blir finansiert gjennom EU-systemet. Programmet bygger på prioriteringene i EU sin 10-årige strategi for vekst og sysselsetting: Europe 2020. Hensikten med Erasmus+-praksismobilitet er å tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet. Det gir også enestående muligheter til å bygge nettverk og skaffe seg internasjonal erfaring som kommer godt med som jobbsøker og i arbeidsmarkedet for øvrig.

Lønn

Ved å ta ett fag (7,5 ECTS) i tillegg til Intern Abroad-kurset vil studentene har krav på 50% av ordinær basiss-støtte fra Lånekassen (lån og stipend). Det vil tilsvare kr 5412/mnd. Dette er det opp til studenten om de ønsker å benytte seg av men Innovasjon Norge er positiv til å legge til rette for at studenten har mulighet til det.

I tillegg er stipendsatser for Erasmus+ 2019/2020 følgende:

  • 660 euro per måned til Danmark, Finland, Sverige, Storbritannia
  • 610 euro per måned til andre programland.

Innovasjon Norge vil dekke følgende:

  • Det aktuelle kontoret dekker reisekostnader til/fra oppholdslandet.
  • Det aktuelle kontoret dekker telefon og pc til bruk i arbeidet.
  • Innovasjon Norge dekker et stipend på kr 4000/mnd/student

Varighet

  • Høstsemesteret: 3 måneder
  • Vårsemesteret: 5 måneder

Arbeidstid

6 timer per dag ekskludert lunsj. Studenten vil innenfor gitte rammer få mulighet til studier i arbeidstiden, avspasering av overtid mv. Studenten har fri i helger og på ordinære helligdag.

Publisert :
Sist oppdatert :