Hopp til hovedinnhold

Kredittforsikring

Kredittforsikring dekker kommersiell risiko (manglende betalingsevne og betalings uvilje) og land(politisk) risiko.

I Norge har du også mulighet til å sikre dine fordringer nasjonalt og internasjonalt mot kredittap for selger. I Norge har vi hovedsakelig fire aktører; GK (Giek kredittforsikring som er eid av NFD (Nærings og fiskeridepartementet), Atradius, Euler Hermes og Tryg forsikring som alle operer på kommersielle vilkår.

Ved kredittforsikring kan man ta høyde for risikoen både før og etter leveranse. Når eksportøren bekrefter ordren legger han gjerne inn bestillinger hos sine underleverandører. Også på andre måter binder han seg opp økonomisk. Førleveranserisiko kan være aktuelt hvis det skal produseres spesiallaget vare, som kanskje bare har skrapverdi dersom kjøper går konkurs eller ikke vil ha produktet.

Ved kredittforsikring er det som ved annen forsikring normalt egenandeler. Det vanligste er at eksportøren og kredittforsikringsselskapet legger til grunn en dekningsgrad på 90 prosent og en egenandel på 10 prosent. Hvor langt kredittforsikringsselskapet følger deg avhenger av:

Om du har tegnet en generalpolise (dekker alt salg på kreditt) eller en individuell polise (enkelt kjøper). I utgangspunktet vil kredittforsikringsselskapet gjerne forsikre alle dine fordringer, og i alle fall et utvalg av så vel antatt gode som mindre gode kunder.

Kjøpers kredittverdighet

Et viktig poeng her er at kredittforsikringsselskapet kan operere som økonomidetektiv på dine vegne. Spesielt for mindre bedrifter med liten kapasitet til å kredittvurdere kundene (kjøperne). Selskapene vil imidlertid gjerne sette kredittgrenser og maks kredittid for salg på enkelte kunder.. Disse grensene er viktig å ha klart for seg før salget finner sted.

Kredittid

Det er viktig å sjekke at den kredittiden du innvilger kunden også er godkjent av kredittforsikringsselskapet.

Landrisiko

Enkelte land vurderes som for” farlige” til at kredittforsikringsselskapene vil ta risiko på dem. I de tilfellene anbefales det å bruke andre typer finansielle sikringsinstrumenter for eksempel remburs.

Fortsatt salg ved mislighold

Sett at du fortsetter å selge til kunder som verken har betalt i tide eller etter” nådeperioden” (grace period) avtalt med kredittforsikringsselskapet. Da risikerer du at kredittforsikringen ikke gjelder.

Factoring

Eksport Factoring er en kortsiktig finansiering av et selskaps kundefordringer. Eksportør selger sine fordringer til en uavhengig factoring selskap (Eget factoring, en del av en finansinstitusjon og eller en del av banken). Factoring er tilgjengelig i to forskjellige former:

Faktura factoring, som bare er en form for finansiering.
Factoring med eller uten regress.

Facto uten regress betyr at selgeren overfører risikoen helt til finansieringsselskapet, dvs løfter bort riskoen fra sitt eget balanseregnskap. Factoring selskapet holder tak i løpende finansiering av fordringsmassen.

Fordeler med eksportfactoring:
• Eksportør kan yte kreditt
• Får 90% eller 100% garanti for oppgjør
• fakturabeløpet utbetales raskt
• administrativ avlastning
• garantien dekker både evne og vilje til å betale (kommersiell risiko)
• bedriften har ingen bevisbyrde

Som i de øvrige betalingsinstrumentene blir det også viktig med en god dialog med sitt faktoringselskap om øvrige vilkår.

Publisert :
Sist oppdatert :