Hopp til hovedinnhold

Kunstig intelligens i India

Hvit robot som ser inn i kameraFoto: Franck V, Unsplash
Ifølge en fersk forskningsrapport fra Accenture har kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) potensial til å øke den årlige vekstraten i India med 1,3 % innen 2035.

India er en perfekt «lekeplass» for bedrifter og institusjoner over hele verden som ønsker å utvikle skalerbare løsninger som lett kan implementeres i andre utviklings- og fremvoksende økonomier. Enkelt sagt innebærer å finne en løsning for India det å finne en løsning for rundt 40 % av verdensbefolkningen.

Kunstig intelligens (KI)

Antallet oppstartsbedrifter innen KI i India anslås å være 170. Det er oppnådd en samlet finansiering av disse oppstartsbedriftene på 36 millioner dollar, og 2013 er det gjennomsnittlige grunnleggelsesåret. Bangalore er knutepunktet for KI-aktivitetene i India med 64 oppstartsbedrifter og 27 millioner dollar i finansiering. Delhi inntar andreplassen blant indiske storbyer med 26 oppstartsbedrifter.

Når det gjelder talentene som jobber innenfor ikke-menneskelig intelligens, og da særlig KI, ligger Bangalore i tet med 2 670 fagfolk mens det jobber 950 fagfolk innen KI i Hyderabad og 300 i Delhi.

Maskinlæring i Banglore

Bangalore, selve teknologinavet i India, er i ferd med å skape seg et navn innenfor maskinlæring og bilde- og stemmegjenkjenning. Indias senter for kunstig intelligens og robotikk (CAIR – Centre for Artificial Intelligence & Robotics), som opererer under landets Defence Research and Development Organization (DRDO), har hatt fokus på KI siden 1986. Google og Apple har kjøpt opp lokale oppstartsbedrifter. De indiske enhjørningsbedriftene Flipkart og InMobi, som bruker KI i sin virksomhet, har også hovedkvarter i Bangalore.

Risikokapital

India har opplevd fornyet interesse fra risikovillig kapital for KI-området. I 2016 kjøpte Apple KI-oppstartsbedriften Tuplejump med hovedkontor i Hyderabad for 20 millioner dollar, noe som gjør det til det tredje KI-oppkjøpet etter Turi og Emotient. Ifølge studien Indian Analytics Startup Funding fra 2016, ble det registrert økt interesse fra risikovillig kapital for KI-oppstartsbedrifter i andre halvdel av 2016. Niki.ai, som ble lansert i 2015, fikk finansiering fra Unilazer og Ratan Tata, mens SigTuple, som ble lansert i juli 2015, mottok såkapital fra Flipkart-grunnleggerne Sachin Bansal og Binny Bansal. Imens mottok vPhrase Analytics et ukjent beløp fra Venture Catalysts i mars 2016.

KI som konkurransefortrinn

KI har potensial til å tilby konkurransefortrinn til selskaper på tvers av sektorer og særlig de som er nevnt nedenfor, ifølge NITI Aayogs diskusjonsopplegg for KI (juni 2018).

Helsetjenester

KI-drevet diagnostikk, persontilpasset behandling, tidlig identifisering av potensielle pandemier og bildediagnostikk gir mulighet for å tilby tilgang til helsetjenester i distrikter med begrensede forbindelser og mangel på helsepersonell.

Smart mobilitet

Selvstendige flåter for samkjøring, semi-autonome funksjoner som førerassistanse, prediktiv motorovervåkning og -vedlikehold, autonom lastebiltransport og levering, samt bedre trafikkstyring.

Produksjon

Ingeniørvitenskap (KI for FoU), forsyningskjedestyring (etterspørselsprognose), produksjon (KI kan oppnå kostnadsreduksjoner og øke effektiviteten), vedlikehold (prediktivt vedlikehold og økt ressursutnyttelse), kvalitetssikring (f.eks. synssystemer med algoritmer for maskinlæring som skal identifisere defekter og avvik i produktegenskaper), og logistikk og lager på fabrikkområder.

Smarte byer

Integrering av KI i smarte byer og infrastrukturutvikling kan bidra til å møte behovene til den voksende urbane befolkningen. Bruksområder omfatter trafikkontroll for å redusere køer og øke sikkerheten gjennom forbedret crowd-management.

Energi

Energisystemmodellering og prognoser for å redusere uforutsigbarhet og øke effektiviteten i kraftbalansering og bruk. I fornybare energisystemer kan KI muliggjøre energilagring gjennom intelligente nett aktivert av smartmålere, og også forbedre påliteligheten til fotoelektrisk energi og gjøre kostnadene ved denne energien mer overkommelige. KI kan også tas i bruk til prediktivt vedlikehold av nettinfrastruktur.

Utdanning og ferdighetsutvikling

Forsterkning og forbedring av læringsopplevelsen gjennom persontilpasset læring, automatisering og framskynding av administrative oppgaver, samt muligheten til å kunne forutsi behovet for elevintervensjon for å redusere antall elever som dropper ut, eller anbefale yrkesopplæring.

Detaljhandel

Forbedre brukeropplevelsen ved å komme med persontilpassede forslag, preferansebasert nettsurfing og bildebasert produktsøk, mulighet til å forutse kundeetterspørsel, forbedret lagerstyring og effektiv leveringshåndtering.

Kontakt oss for mer informasjon om forretningsmuligheter på området kunstig intelligens i India.

Publisert :
Sist oppdatert :