Hopp til hovedinnhold

Landbruk og agritech i Tyskland

En baby som leker med grønn spade ute© Meghan Holmes/Unsplash
Omtrent halvparten av Tysklands areal brukes til landbruk. Av dette er over 70% dyrket mark eller jordbruksareal som er dyrkbart. På over halvparten av denne marken dyrkes ulike typer korn. Resten av arealet brukes hovedsakelig til mais, raps og rotvekster. Nå søkes det alternative løsninger for å kunne fortsette med landbruk i like stor eller større skala enn før.

Plantedyrking i den tyske landbrukssektoren står, som i mange andre europeiske land, overfor mange store utfordringer. Dette gjelder både dyrking i drivhus og på åkere.

Den avtagende tilgjengeligheten av pesticider vil spesielt synliggjøres ved dyrking av kulturer som poteter, sukkerbeter og grønnsaker. En annen utfordring er den fallende størrelsen av disponibelt landbruksareal som følge av nye infrastruktur- og husprosjekter. Samtidig konkurrerer planter som matvarer med planter til energiutvinning (som f.eks. biogassanlegg). Dessuten øker bevisstheten og interessen til tyske sluttforbrukere mht. bærekraftig matproduksjon (jord, grunnvann og luft) og sunn (økologisk) mat. Dermed må bønder oppfylle mer krevende forventninger fra sluttforbrukeren. Det samme gjelder for melkebønder og bønder for dyreoppdrett som må tilfredsstille strengere regulatoriske krav og økte forventninger fra sluttforbrukere mht. bærekraft og dyrevelferd.

Utfordringer i det tyske markedet

  • Færre og færre godkjente plantevernmidler er tilgjengelig, og flere typer ugress viser resistens mot disse plantevernmidlene.
  • På grunn av EU-regelverk må bønder bruke mindre gjødsel.
  • Tørrere sommerperioder krever mer effektiv vanning av planter.
  • Fremtidig CO2-avgift vil føre til at tyske bønder må redusere sin bruk av fossil energi.
  • Tyske sluttforbrukere forventer mer bærekraftig dyrking av matplanter.
  • Landbrukssektorens behov for dyrkbart areal konkurrerer med etterspørsel etter areal til boliger, infrastruktur eller fornybar energi.

Innovative løsninger

Derfor er landbrukssektoren på jakt etter alternative løsninger for å opprettholde eller øke avlingene. Dette kan være løsninger som for eksempel fører til:

  • mindre bruk av plantevernmidler
  • mer miljøvennlig jordbruk
  • redusert vannforbruk
  • mer energieffektivt arbeid med mindre utslipp av CO2

Som følge av det økende presset for å finne alternative løsninger, vil landbrukskamrene, landbruksorganisasjoner og bønder dele informasjon om sin dyrkingen, gi tilbakemeldinger og teste nye løsninger.

Skogbruk

Når det kommer til skogbruk, er det mange likhetstrekk mellom Norge og spesielt Bayern, særlig med tanke på tilgjengelige ressurser og kompetanse. Likevel er det identifisert kunnskapsdeling på spesielt to områder; a) effektiv prosessering av trekonstruksjon og modulær byggkonstruksjon, og b) bruk av bioraffineriprosesser til å utvikle bærekraftige og pålitelige materialer laget av treverk.

For mer informasjon, vennligst kontakt våre rådgivere på kontorer i Tyskland.

Publisert :
Sist oppdatert :