Hopp til hovedinnhold

Lisensavtaler

Ved å lisensiere ut teknologi, kunnskap eller varemerker, kan bedriften din nå nye markeder raskere og enklere enn ved mer tradisjonelle inngangsstrategier.

Lisensiering går ut på at en eller flere lisenstakere leier en rettighet fra en lisensgiver, for å utnytte rettigheten kommersielt. Lisensavtalen kan gjelde teknologi, produkt, varemerke, design, patent og kunnskap med mer. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse.

I mange bransjer internasjonalt er produktlevetiden kort, og det er derfor viktig å komme raskt ut i markedet. I disse bransjene er ofte lisensiering veldig vanlig. I bransjer der teknologien er kompleks og innovasjonene gjerne er gjensidig avhengig av hverandre, er krysslisensiering vanlig og nødvendig.

Fordeler for lisensgiver

 • Lisensiering gir deg muligheten til å fokusere på de markedene du kjenner, samtidig som du tjener penger på at produktet ditt eller tjenesten din også er i andre markeder.
 • Du kan komme inn på nye geografiske markeder med betydelig lavere innsats og risiko.
 • Produktet/tjenesten kan tilpasses og selges til andre bransjer og anvendelser.
 • Du kommer raskere ut på markedet gjennom en lisenstaker som har ressurser og kunnskap om det aktuelle geografiske markedet eller markedssegmentet.
 • Du får lavere kapitalbehov fordi du kan unngå kostnader knyttet til produksjon, markedsføring og salg, dersom lisenstaker har eksisterende produksjonsfasiliteter, distribusjon og markedsføringsapparat.
 • Lisensierer du ut teknologi i tidlig fase, vil du kunne redusere kostnader til utvikling.
 • Du vil kunne få lisensinntekter fra royalty.
 • Det er fordeler for lisenstaker.
 • Tilgang til, og muligens enerett på, attraktiv teknologi, kunnskap og varemerker som kan gi bedriften din et konkurransefortrinn.
 • Du får tilgang til ny teknologi og kunnskap uten selv å drive egen forskning og utvikling. Du kan dermed tilby de nyeste og beste løsninger på området og framstå som innovative i markedet.
 • Synergieffekter for bedriftens egne produkter, de kan dra fordel av innlisensiert teknologi og dermed bli mer attraktive, og vice versa.

Initiativet ligger oftest hos lisensgiver

En lisensieringsprosess starter ofte med innledende samtaler. Noen ganger tar en potensiell lisenstaker kontakt med deg, men som oftest er det lisensgiver som må identifisere og kontakte potensielle lisenstakere. Lisenstakere kan du finne blant dine konkurrenter og samarbeidspartnere.

I de innledende samtalene er målet å få til en intensjonsavtale, en avtale som sier at dere ønsker å jobbe for å bli enig om en lisensavtale, under forutsetning av en del momenter som må avklares.

Skaff deg juridisk bistand

Når det kommer til de konkrete forhandlingene, bør du ha juridisk bistand. Det er ikke mulig å lage en enkel oppskrift på hvordan du skal utarbeide en lisensavtale og deretter forhandle deg frem til et tilfredsstillende resultat.

Avtalen må skreddersys ditt behov, og du bør alltid engasjere faglig juridisk bistand til dette arbeidet. En jurist vil også kunne bistå deg direkte i forhandlingene og ikke minst komme med tips og råd om hvordan du bør gå fram.

Viktig med aktiv oppfølging

Når avtalen er underskrevet av begge parter, kommer oppfølgingen. Det er viktig at du som lisensgiver er aktiv og følger opp lisenstaker slik dere har avtalt. Husk at det også er i din interesse at lisenstaker selger mest mulig.

Innholdet i lisensavtaler

Royalties og betalingsmetoder


Eksempler på avtaler

Her ligger et eksempel på en lisensavtale til inspirasjon. Husk at disse avtalene ikke er maler, og må tilpasses til egen situasjon. Bruk jurist før avtaler undertegnes:

Eksempel på hvordan en lisensavtale kan utformes - norsk versjon (doc)

Eksempel på hvordan en lisensavtale kan utformes - engelsk versjon (doc)


Hvis dere skal samarbeide med noen om å utvikle et produkt bør det inngås en samarbeidsavtale om utvikling av og den kommersielle utnyttelsen av denne.

Produktutviklingsavtale (doc)

Publisert :
Sist oppdatert :