Hopp til hovedinnhold

Logistikk ved netthandel

At kunden opplever at logistikken fungerer og at varene blir levert som forventet er spesielt viktig ved netthandel. Når leveransene går som planlagt er det også en større sjanse for at kundene bestiller fra den samme nettbutikken igjen.

Servicenivå og returløsninger

Ved salg via nett vil man ikke ha noe personlig forhold til kundene. Derfor er kundeopplevelsen av å få varene levert i god stand og til rett tid ofte viktigere enn ellers. Hvilket servicenivå du vil tilby kundene dine og om du klarere å levere i tide vil i stor grad avgjøres på bakgrunn av hva som er praktisk mulig for speditøren å gjennomføre. Det er også viktig å være tydelig på blant annet transportkostnader, transporttid og returopplegg ovenfor kunden.

Flere norske speditører tilbyr ulike typer transport og logistikkløsninger, både ved B2B og B2C salg. Finn ut hva speditøren kan tilby deg som eksportør basert på de løsningene og den kundeservicen du ønsker å yte til dine kunder. Det er viktig at dere i forkant har vurdert nøye hva som er mulig og hva som ikke er mulig å få til i hvert enkelt land.

For bedrifter som selger på nett vil valg av transportmodell være helt vesentlig for å lykkes internasjonalt. Hvis varene ikke kommer frem i god stand og til rett tid er det eksportøren som må ta støyten. Sørg for å ha tydelige skriftlige avtaler med speditør om hva som gjelder. De fleste transportører av en viss størrelse tilbyr også tracking av varer. Dette er noe de fleste kunder setter pris på. Det er flere måter å gjøre et leveringsoppsett på. Kunder som handler på nett ønsker det enkelt, forutsigbart og mest mulig bekvemt. Det er også viktig å tydeliggjøre det totale kostnadsbildet for kunden, slik at evt. frakt- eller returkostnader kommer som en uhyggelig og upåregnet ekstra kostnad for kjøper.

Det at det tilbys en god returordning er ofte viktig for kunden. F.eks. er det ofte mer attraktivt for kunden om produktet sendes i retur uten ekstra kostander (som kan innbakes i prisen). Normalt returneres 30% -35% av varer som selges på nett i snitt. Som selger må dere sette dere inn i hva retur innebærer og hvilke kostnader og eventuelle tollprosedyrer som oppstår i slike situasjoner.

Vareforsikring

Hvilken type vare skal selges, og har dere en ekstern transportforsikring på plass? Ved eventuelle skader under transport har speditøren bare et begrenset erstatningsansvar. Beregningsgrunnlaget for skade varierer etter hva slags transporttype man har benyttet (Sjøfrakt, flyfrakt, landtransport eller jernbane). En tilleggsforsikring på varene vil komplettere og utvide det begrensede grunnlaget som inngår i speditørens erstatningsansvar.

Eksempel:

Ved skade under landtransport uten ekstern vareforsikring vil selger ved skade få en erstatning som beregnes etter vekt. Ved skade på gods hvor speditøren tar på seg ansvaret vil vareeier få erstattet 8,33SDR (Special Drawing Right) per kilo. Dette tilsvarer 83 NOK per Kilo last.

Vareforsikring deles opp slik:

A: Alle farer
B: Utvidet transportulykke
C: Transportulykke

Hvis bedriften tegner transportforsikring for sine varer, blir erstatningen beregnet på grunnlag av varens reelle verdi. Erstatninger ved skade eller tap er basert på fakturaverdi for handelsvare og markedspris på innlastingssted for brukte gjenstander.

Grensepassering og distribusjon

De fleste speditører som tilbyr løsninger for B2C salg, krever at bedriften som selger via nett er registrert eller registrerer seg for moms i minimum ett EU-land. Dette er for å kunne håndtere eksport og importfortollinger på en tids- og kostnadseffektiv måte. Det er også lettere og mer attraktivt for kjøper å motta en vare ferdig fortollet. Det vil ofte lønne seg å sende større varepartier per gang så man kan gjøre en samlet fortolling ved grensepassering. Hvis ikke vil man få et fortollingsgebyr per grensepassering per kolli. Etter fortolling kan godset splittes og distribueres ut fra et eller flere sentrallager til de forskjellige sluttkundene i mottagerlandene.

Morgendagens vinnere innen netthandel vil være de bedriftene som kan oppfylle kundens ønsker om en smidig kjøps- og leveringsprosess.

Publisert :
Sist oppdatert :