Hopp til hovedinnhold

Maritim næring i Sør-Korea

""Foto: Dooseok Kim, Innovasjon Norge
I 2017 ble inntektene i den koreanske shippingindustrien redusert med mer enn 10 trillioner KRW som følge av at det sørkoreanske Hanjin Shipping Co. ble slått konkurs. Lastevolumet i containere fraktet av koreanske shippingselskaper ble også redusert til mindre enn halvparten. I april 2018 avholdt koreanske myndigheter det 15. møtet for styrking av industriell konkurranseevne, ledet av strategi- og finansminister Kim Dong-Yeon, der femårsplanen for «maritim gjenoppbygging» ble utformet.

Planen fokuserer på fremgangsmåter når det gjelder økosystemet i maritime næringer, inkludert skipsbygging, havner, import og eksport, samt finans i shippingindustrien. Det nyetablerte Korea Ocean Business Corporation (KOBC) vil spille en svært viktig rolle i gjennomføringen av planen.
Planen har tre viktige målsettinger: (a) sikre stabile lastevolum gjennom samarbeid mellom koreanske rederier og speditører, (b) konkurransedyktig og høy-effektiv skipsbygging, og (c) støtte en stabil ledelse i koreanske shippingselskaper.

Sikre stabile lastevolumer

Et forum for samarbeid mellom rederier og befraktere vil bli opprettet for å øke gjensidig tillit og fremme felles fordeler. For strategisk last, for eksempel import av råolje og kull, har det vært foreslått å bruke flere nasjonale shippingselskaper. I dag, etter myndighetenes angivelser, utføres 28,1 % av Koreas import av råolje og 72,8 % av tørr masseimporten av koreanske rederier.

Konkurransedyktig og effektivt

Koreanske skipsbyggere er svært konkurransedyktige når det kommer til skipstyper med høy verdi, slik som LNG-transportører, samt store containerskip og tankskip i det globale markedet. De er ivrige etter å gjennomføre nye miljøvennlige og smarte løsninger i skipene som bygges i Korea, for å fremme ledelse innen skipsbygging og bevare teknologigap med konkurrenter.

Planen viser at KOBC vil finansiere nybyggingen av mer enn 200 skip, inkludert 140 bulkbærere og 60 containerskip, som en del av femårsplanen. Finansiering av skip, inkludert installasjon av miljøvennlige innretninger, for eksempel behandlingssystemer for ballastvann og innretninger for reduksjon av svoveloksider, vil bli muliggjort gjennom KOBCs programmer (investering i skip, investering i ny virksomhet, salg og tilbakeleie (S&LB), økonomiske garantier innen shipping og ny forretningsgaranti). Mer informasjon er tilgjengelig hos KOBC.

Stabil ledelse

KOBC støtter stabil ledelse og innovasjon i koreanske shippingselskaper, i tillegg til å overvåke internasjonale shippingtransaksjoner og forberede seg på volatilitet i shippingmarkedet. De bistår også koreanske shippingselskaper i sikring av containerterminaler i utlandet for å redusere direkte kostnader.

Etter kunngjøringen av femårsplanen meddelte koreanske myndigheter sin intensjon om å bestille 140 nye LNG-drevne skip i perioden 2019–2025. Først anskaffes tre LNG-drevne skip (ett offentlig skip eid av Ulsan City og 2 x 180 000 DWT bulkskip fra H Line Shipping Company). Av de 140 fartøyene vil 40 være offentlig eid og 100 privateide. Hovedmottakeren vil være små og mellomstore skipsverft i Korea som lider av mangel på nye bestillinger. LNG-bunkerinfrastruktur, inkludert tre skip-til-skip bunkerfartøy, vil også bli utvidet i henhold til den nye LNG-drevne planen for skipsbygging i Korea. Gitt den norske driftserfaringen med LNG-drevne skip og bunkring, samt løsningene for elektriske fremdriftssystemer og brenngassystemer, kan det være muligheter for norsk næringsliv i Korea.

Maritim hydrogen

Når det gjelder den nye teknologiutviklingen i Korea, ble det innenfor næringen besluttet å gjennomføre et forskningsprosjekt på et hydrogendrevet skip med null utslipp, samt å utvikle og demonstrere et autonomt overflateskip. Koreansk innsats innen maritimt hydrogen ledes av Pusan National University med industrielle partnere, og Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering (KRISO) leder prosjektplanleggingen for det autonome overflateskipet. De kommer til å gjennomføre en forstudie for å kunne formelt lansere prosjektene i fremtiden.

Den 2. november 2018 organiserte Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Seoul det fjerde Korea–Norge Greenship-seminaret i Busan. Dette er en del av den løpende innsatsen til Korea og Norge som skal bidra til å skape en felles forståelse av nåværende hindringer for anvendelse av grønnere og smartere skipsteknologi og løsninger, til å utveksle ideer om hva som kan gjøres for å redusere disse hindringene og for at aktører innen næringen skal kunne møtes for å fremme disse ideene. Under fjorårets seminar ble bærekraftig grønn shipping, LNG-drevne skip, maritimt hydrogen, etterretning og autonome skip diskutert av Korea og Norge, med et publikum på 90 eksperter. Årets bilaterale seminar vil fortsatt fokusere på relevante temaer for Korea og Norge som reflekterer industrielle trender og interesser, i samarbeid med det koreanske Departementet for hav og fiskeri, og det norske Nærings- og handelsdepartementet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dooseok Kim
Senior markedsrådgiver
Innovasjon Norge, Seoul
Dooseok.Kim@innovationnorway.no

Referanser:
Mediapen: 140 LNG propulsion ships to small and medium sized shipbuilders by 2025 (koreansk)
Arirang News: Korea Ocean Business Corporation launched to help South Korea's flagging maritime industry (video, engelsk)
Fairplay: Seoul unveils five-year plan to save its maritime sector (engelsk)

Publisert :
Sist oppdatert :