Hopp til hovedinnhold

Maritim sektor i Singapore

Containerskip i havnen i Singapore© GettyImages
Containerskip i havnen i Singapore
Singapore er det ledende maritime knutepunktet i Sørøst-Asia. Byen er et krysningspunkt i handelen mellom øst og vest og ligger innenfor en sjutimers flyradius til det voksende asiatiske markedet. Singapores strategiske beliggenhet i hjertet av Asia gir bedrifter tilgang til regionens hurtig voksende markeder.

Singapore har verdens travleste omlastningshavn for containerfrakt. Her finnes det mange muligheter innenfor optimalisering, digitalisering og oppgradering av teknologi. Noen stikkord for mulighetene i den maritime sektoren inkluderer dekarborisering, nullutslippsteknologi, digitalisering av skip og havner, autonome fartøy og «Big Data».

Norge har vært Singapores strategiske partner i over 50 år, og vil videreføre denne posisjonen. Vi deler en visjon om hvordan vi kan utvikles som ledende teknologimotiverte maritime nasjoner.

Bli med på å utvikle Singapores megahavn innen 2030

Myndighetene i Singapore bygger en stor neste generasjon containerterminal, som kommer til å tredoble kapasiteten til den nåværende havnen med opptil 65 millioner TEU-er (20-fots konteinere) per år. Tuas terminal skal utvikles og bygges i fire faser over en periode på 30 år, med en beregnet kostnad på om lag 1,38 milliarder SGD.

Sammen med regjeringen, havnemyndighetene, interessenter og nøkkelpartnere skal Singapore satse tungt på å bygge ut megahavneprosjektet gjennom investeringer i automatisering, digitalisering og banebrytende teknologi.

Bærekraftige løsninger for styrking av et havnenettverk for LNG-bunkring

Havnen i Singapore fortsetter å ruste opp for å kunne møte fremtidige behov innen bunkring. Med økende interesse for levering av flytende naturgass (LNG) som marint drivstoff og for å møte kommende krav fra skipsfartsnæringen, har Singapore gradvis styrket sin internasjonale fokusgruppe for LNG-bunkring.

Målet er å utdype samarbeidet og styrke nettverket av havner som kan bunkre flytende naturgass (LNG) i handelsrutene mellom øst og vest og i Stillehavet, i tillegg til å finne løsninger for markedsføring av LNG-bunkring i Asia.

Anledning til å teste dine løsninger ved hjelp av MPA Living Lab

Singapore gir gode muligheter for samarbeid mellom relevante selskaper når det gjelder forskning og prosjekter innen testing av nye teknologier som den maritime næringen kan dra nytte av.

MPA Living Lab består av fysiske og digitale rom, plassert i PSA Vista (Maritime Innovation Lab). Anlegget fungerer som en samarbeids- og forskningsplattform der innovative prosjekter som fjernkontroll av lostjenesten, neste generasjons trafikkhåndtering av sjøgående fartøy og maritime dataknutepunkt har sitt tilholdssted. Bygget huser også andre maritime selskaper, som Wartsila’s Global Acceleration Centre.

Singapores initiativer for styrking av maritim digitalisering

Utviklingen av nye teknologier som autonome systemer, tingenes internett, blokkjede-teknologi og kunstig intelligens åpner nye muligheter for at skip og havneområder kan bli mer effektive, intelligente og sammenkoblede.

Innføring og bruk av forskjellige teknologiske løsninger står høyt oppe på dagsordenen hos rederier og andre maritime selskaper, da de teknologiske løsningene er i ferd med å bli trenden i næringen.

Det vil bli muligheter for samarbeid og partnerskap, og utforsking av hvordan digitale teknologier kan brukes til å utvikle effektivitet og nøyaktighet innen skipsfart og havnedrift.

Teknologifinansiering og bevilgninger fra Singapore

I 2018 bidro myndighetene i Singapore med ytterligere 100 millioner SGD i Maritime Cluster Fund (MCF) for å hjelpe næringen med å teste og gå over til nye teknologier, og pleie talenter og anlegg for en digital, automatisert maritim fremtid.

The Maritime and Port Authority (MPA) i Singapore har på plass en rekke finansierings- og tilskuddsprogrammer som skal hjelpe både nye og eksisterende aktører til å utvikle deres forretningsvirksomheter. Tilskudd kan dekke opptil 50 % av de totale prosjektkostnadene (inkl. skatter), bestående av arbeidskraft og utstyr som er ansatt eller anskaffet i forbindelse med prosjektet og andre driftskostnader som påløper i løpet av prosjektet.

De prioriterte prosjektområdene for samarbeid er:
a) Maritime Singapore Green Initiatives: Et omfattende initiativ som består av tre programmer: Green Ship, Green Port og Green Technology.
b) Utvikling av LNG som et renere drivstoff for maritim transport, i tillegg til bunkringsprosjekter.
c) Digitaliserings- og automatiseringsteknologi som skal utvikle Singapores neste generasjons havneprosjekt.

Nye muligheter for nyetableringer i maritim sektor

Singapore har en visjon om å bli det globale maritime knutepunktet for konnektivitet, innovasjon og talent.

Landet kan tilby relevant såkornfinansiering med inntil 50 000 USD til hver enkelt oppstartsbedrift, for utvikling av fullstendige prototyper med videre muligheter for implementering. Oppstartsbedrifter kan også se fram til såkornfinansieringsstøtte fra andre risikovillige investorer, og relevante nyetableringer kan kvalifisere for finansiering fra MPAs MINT (Maritime Innovation and Technology) for testing eller produktutvikling.

Ta kontakt med Innovasjon Norge i Singapore hvis du vil ha mer informasjon:
Pål Arne Kastmann
Avdelingsleder
Innovasjon Norge, Singapore
Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.noPublisert :
Sist oppdatert :