Hopp til hovedinnhold

Markedsinformasjon om Australia

Sydney opera house© Unsplash
Australia er blant verdens største nasjonaløkonomier målt i BNP. Landet er et attraktivt marked for norsk næringsliv på grunn av nærheten til det asiatiske markedet, en høyt utdannet arbeidsstokk, konkurransedyktig selskapsskatt og et stabilt politisk system.

Australia som marked

Den australske økonomien er hovedsakelig basert på utvinning og eksport av naturressurser. Australia er en svær energiprodusent og en ledende eksportør av flytende naturgass (LNG). Regjeringen har investert betydelige beløp i australske olje- og gassprosjekter, og internasjonale teknologibedrifter er høyt etterspurt. Det er store muligheter for norsk ekspertise og teknologi.

Andre bransjer av særlig interesse er fornybar energi (vind/sol/bioenergi), maritim sektor, utdanningssektoren, helsesektoren og forsvarsindustrien.

Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon om Australia.

Publisert :
Sist oppdatert :